Том 130 № 2 (2020): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(130)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 27.02.2020);
  • підписано до друку 15.04.2020.
Опубліковано: 2020-04-15

Весь випуск

ВИЩА ОСВІТА

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК