Том 65 № 3 (2009): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(65)2009

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 28.05.2009);
  • підписано до друку 11.06.2009.
Опубліковано: 2009-06-11

Весь випуск