Том 131 № 3 (2020): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(131)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 14.05.2020);
  • підписано до друку 17.06.2020.
Опубліковано: 2020-06-17

Весь випуск

АУДИТ

ВИЩА ОСВІТА