Том 141 № 1 (2022): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(141)2022

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 02.02.2022);
  • підписано до друку 15.02.2022.
Опубліковано: 2022-02-24

Весь випуск

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР