Том 126 № 4 (2019): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(126)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 05.05.2019);
  • підписано до друку 05.09.2019.
Опубліковано: 2019-09-05

Весь випуск

ФІНАНСИ

ПІДПРИЄМНИЦТВО