Том 140 № 6 (2021): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(140)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 25.11.2021);
  • підписано до друку 10.12.2021.
Опубліковано: 2021-12-10

Весь випуск

БАНКІВСЬКА СПРАВА