Том 70 № 2 (2010): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(70)2010

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 23.03.2010);
  • підписано до друку 14.04.2010.
Опубліковано: 2010-04-14

Весь випуск