Том 69 № 1 (2010): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(69)2010

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 20.01.2010);
  • підписано до друку 12.02.2010.
Опубліковано: 2010-02-12

Весь випуск