Нефінансове звітування у промисловому секторі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)08

Ключові слова:

нефінансова звітність, корпоративна соціальна відповідальність, ESG-звітність

Анотація

Нефінансова звітність стала важливим аспек­том корпоративної звітності, особливо у промисловому секторі, надаючи розширену інформацію про соціальні, екологічні й етичні аспекти діяльності підприємств. Сприяючи прозо­рості та підзвітності, нефінансова звіт­ність (НФЗ) може допомогти підприємствам помʼякшити негативний вплив на навколишнє середовище і посилити їхні загальні зусилля щодо сталого розвитку. Метою статті є огляд нормативно-правового регулювання та міжна­род­ної практики підготовки нефінансової звіт­ності промисловими підприємствами, встанов­лення особливостей ESG-звітності та надання рекомендацій щодо змістовного наповнення нефінан­сових звітів промислових підприємств в Україні. Застосовано методи теоретичного узагальнення і групування інформації, індукції, аналізу, синтезу та логічне узагальнення. Визна­чено, що уніфі­кація нормативно-правового регулюван­ня у сфері НФЗ є важливою пробле­мою для субʼєктів господарювання, включаючи промис­лові підприємства. Багато міжнарод­них організацій розробили набір власних регламен­тів у сфері НФЗ, які відображають суспільну увагу до важливих проблем та реальну практи­ку їх розвʼязання підприємст­вами й органі­заціями. На основі міжнародної практики НФЗ виявлено відсутність універсальних підходів до її складання. Підприємства мають адаптуватися до певних умов зовнішнього середовища, зва­жати на специфіку своєї діяльності, органі­заційну структуру та стратегічні цілі. Визна­чено актуальність та переваги впровадження принципів ESG. Виділено недоліки розкриття інформації в НФЗ українських промислових підприємствах. Важливим результатом дослі­джен­ня є рекомендації щодо змістовного наповнення нефінансових звітів промислових підпри­ємств в Україні. Врахування досвіду між­на­родних підприємств дасть змогу вдоскона­лювати підхід до бізнесу, покращувати НФЗ, надати комплексне та прозоре уявлення про свою ефективність з ESG.

Біографії авторів

Євгенія ПОЛЬОВИК, Державний торговельно-економічний університет

магістр, аспірант кафедри обліку та оподаткування Державного торговельно-економічного університету

Світлана КОРОЛЬ, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор кафедри обліку та оподаткування Державного торговельно‐економічного університету

Посилання

AccountAbility. (n. d.). Standards. http://www.Accountability.org/standards/index.html

Aluchna, M., & Roszkowska-Menkes, M. (2019). Integrating corporate social responsibility and cor-porate governance at the company level. Towards a conceptual model. Engineering Economics, (30). 349-361. https://doi.org/10.5755/j01.ee.30.3.17511

Boeing. (n. d.). Reports. https://investors.boeing.com/investors/reports/

Botsian, T. (2014). The use of standards for prepa-ration and publication non-financial reports: the experience of ukrainian reality. Ekonomika. Management. Innovations, 2(112). http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/23583

CATL. (2022). CATLʼs 2022 Environmental, Social and Governance (ESG) Report. https://www.catl.com/en/uploads/1/file/public/202304/20230412124641_cxg8mo2in8.pdf

CDP. (n. d.). We focus capital markets, companies, cities and governments on building a sustainable economy by measuring and acting on their environ-mental impact. https://www.cdp.net/en

CDSB. (n. d.). cdsb.net. Date of appeal 23.12.2023. https://www.cdsb.net/

European Commission. (n. d.). Corporate sustai-nability reporting. https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

GRI. (n. d.). globalreporting.org. Date of appeal 24.12.2023. https://www.globalreporting.org/standards/

Honeywell. (n. d. b). The Annual Report. https://honeywell.gcs-web.com/financial-information/annual-reports/

Honeywell. (n. d. a). Foundation for the future, 2023. Environmental, Social and Governance Report. https://www.honeywell.com/us/en/company/esg-report

IFRS Foundation. (n. d.). SASB Standards. https://sasb.ifrs.org/

IFRS S1. (2023). https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/

IFRS S2. (2023). https://www.ifrs.org/issued-stan-dards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/

IIRC. (2021). International Integrated Reporting Framework (IIRF). https://integratedreporting.ifrs.org/resource/international-ir-framework/

ISO. (n. d.). ISO 26000 - Social Responsibility. http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

Korol, S. (2011). Non-financial reporting of the enterprise. Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, (6), 102-113. https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4202015

Korol, S. Y. (2013). Normative documents on social responsibility of business. Ekonomika Ukrainy, (9), 85-96. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001337974

Korol, S., Semenova, S., & Kurbet, M. (2022). Implementation of sustainable development reporting in Ukraine: state and prospects in the context of European integration. Business-Inform, (1), 294-301. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-294-301

Makarenko, I. (2023). Incorporation of ESG criteria into the activities of companies in the context of their investment screening. Economics, management and administration, 2(104), 86-93. https://doi.org/10.26642/ema-2023-2(104)-86-93

National Joint Stock Company "Naftogaz of Ukraine". (2021). Financial report. https://gas.ua/uk/financial-statements

Office of Sustainable Solutions. (2023). ESG reporting during the war: who needs it and why? (published on May 26, 2023).https://ukraine-oss.com/esg-zvitnist-pid-chas-vijny-komu-potribna-i-dlya-chogo/

Oliynyk, Y., Kucheryava, M., Zinchenko, A., & Korytnyk, L. (2020). Practice of non-financial reporting of enterprises of the extractive industry of Ukraine. Scientific papers of the Research Institute, (4), 95-105. https://doi.org/10.33763/npndfi2020.04.095

PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih. (2022). Annual information of the issuer of securities. https://minedocs.com/21/PJSC_ArcelorMittal_Kryvyi_Rih-AR-2020ukr.pdf

PJSC Zaporizhstal. (2020). Management Report. https://zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/informacija-dlja-akcioneriv/

PrJSC Kamet-steel. (2020). Management report. https://dkhz.com.ua/images/corpdocs/2021/corpdoc-zvit20.pdf

PrJSC NPC Ukrenergo. (2020). Management Report. Retrieved from https://ua.energy/wp-content/uploads/2021/04/ZP-2020.pdf

PwC. (n. d.). CSRD is resetting the ESG value-creation agenda in CEE. https://www.pwc.com/ua/en/services/csrd.html

RTX. (n. d.). RTX Corporation. Reports & Proxy Statements. https://investors.rtx.com/financial-information/annual-reports

S&P Dow Jones Indices. (2022). Index Investment Strategy. U.S. Equal Weight Sector Dashboard. December 30, 2022. https://on.spdji.com/rs/838-LDP-483/images/dashboard-us-equal-weight-sector-2022-12.pdf?mkt_tok=ODM4LUxEUC00ODMAAAGJGBXzWqq_0cHmvFA_sgX85pt_Wn04ap94itJ-aQxpbNF9Rwk0f50m8_paM4iy-P85WWN0UnwaHt07NmOMj9q6M6O6mWIO9RJjdZaT7M2qi4cE

SE NNEGC Energoatom. (2020). Reporting. https://old.energoatom.com.ua/parts/pdf-file/nonfin-peport2020.pdf

Semenova, S. (2023). European principles of integrated reporting of socially responsible business. Scientia Fructuosa, 149(3). https://doi.org/10.31617/1.2023(149)07

Semenova, S., & Spyrko, O. (2022). Features of the preparation of the integrated reporting of european companies. Collection of scientific works NUIT. Series: Economics and Management, (52). 65-71. https://doi.org/10.32703/2664-2964-2022-52-65-71

Siemens AG. (n. d.). Annual Reports. https://www.siemens.com/global/en/company/investor-relations/events-publications-ad-hoc/annualreports.html

State Statistics Service of Ukraine. (2022a). The number of employees employed by business entities by type of economic activity, 2022. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/kzp/kzp_u/arch_kzp_u.htm

State Statistics Service of Ukraine. (2022b). Volume of sold products (goods, services) of economic entities by types of economic activity. https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/orps/orps_u/arch_orps_u.htm

TCFD. (n. d.). Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. https://www.fsb-tcfd.org/

UPS. (n. d.). Progress Reports and Disclosures. https://about.ups.com/us/en/our-impact/reporting.html

Wall Street Mojo. (n. d.). Industrial sector. (Updated: 2024, April 4). https://www.wallstreetmojo.com/industrials-sector/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

ПОЛЬОВИК Y., & КОРОЛЬ S. (2024). Нефінансове звітування у промисловому секторі. cientia ructuosa, 155(3), 125–142. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)08

Номер

Розділ

ФІНАНСИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають