Том 110 № 6 (2016): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №6(110)2016

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 24.11.2016);
  • підписано до друку 20.12.2016.
Опубліковано: 2016-12-20

Весь випуск

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ