Політика антиплагіату

Редакція Наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA» повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб і недотримання етики наукового цитування.

Автори повинні забезпечувати:

  • оригінальність поданих статей, тобто надавати матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях будь-якими мовами;
  • відсутність плагіату;
  • посилання на відповідні джерела, якщо використано праці або тексти третіх осіб.

Науковий журнал «SCIENTIA FRUCTUOSA» використовує програмне забезпечення «Unicheck» для виявлення випадків наявності плагіату.

З метою запобігання плагіату редакція:

  • перевіряє статті на наявність запозичень з праць третіх осіб без відповідних посилань на джерело;
  • після розгляду статті надає висновок щодо відсутності або наявності плагіату.

Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як прояв неетичних дій. Рукописи, що надходять до редакції, перевіряють на оригінальність за такими показниками: якщо оригінальність тексту становить понад 90 %, то матеріал допускається до рецензування; до 90 % оригінальності тексту – автору потрібно перевірити правильність оформлення цитувань та посилань на використані джерела; менше 75 % оригінальності тексту – матеріал до розгляду не приймається.

Положення про конфіденційність

Назви й адреси електронної пошти, введені на вебсайті журналу, будуть використані виключно для цілей цього журналу й не будуть доступні для будь-яких інших цілей або для будь-якої іншої особи.

 Політика конфіденційності даних 

Дані, зібрані від зареєстрованих і незареєстрованих користувачів цього журналу, підлягають стандартній процедурі функціонування рецензованих журналів. Вони містять інформацію, що забезпечує зв'язок для редакційного процесу, і використовуються для інформування читачів про авторство та редагування контенту. 

Автори, матеріали яких опубліковано в журналі, несуть відповідальність за дані про осіб, що брали участь у дослідженнях, про які тут повідомлено. Особи, які беруть участь у редагуванні цього журналу, зобов'язуються дотримуватися галузевих стандартів конфіденційності даних, включаючи положення Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу (GDPR) про "права суб'єктів даних", які містять: повідомлення про порушення; право на доступ; право на забуття; перенесення даних; конфіденційність за задумом. GDPR також дає змогу визнати "суспільний інтерес у доступності даних", що має особливе значення для тих, хто займається підтриманням максимально можливої цілісності публічних записів наукових публікацій.