Том 145 № 5 (2022): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №5(145)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 29.09.2022);
  • підписано до друку 21.10.2022.
Опубліковано: 2022-10-26

Весь випуск

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА