Том 112 № 2 (2017): Філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №2(112)2017

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 11 від 30.03.2017);
  • підписано до друку 17.04.2017.
Опубліковано: 2017-04-17

Весь випуск