Штучний інтелект у цифровому маркетингу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2024(155)04

Ключові слова:

цифровий маркетинг, штучний інтелект (ШІ), цільова аудиторія, комунікації, лояльність

Анотація

Розробка комплексного підходу щодо інтеграції штучного інтелекту (ШІ) у марке­тингові стратегії компаній в цифрово­му середовищі є важливим напрямом забез­пе­чення лояльності користувачів і досягненяня економічно обґрунтованого рівня конверсії. Ме­тою статті є обґрунтування напрямів інте­гра­ції алгоритмів штучного інтелекту в цифровий маркетинг для оптимізації взаємодії між компаніями та цільовою аудиторією. Під час проведення дослідження застосовано загаль­но­наукові методи аналізу та синтезу для характеристики основних алгоритмів ШІ, що використовуються у цифровому маркетингу; емпіричні методи, графічне зображення та системно-структурний аналіз. Розглянуто роль ШІ у цифровому маркетингу й доведено доціль­ність застосування сучасних алгоритмів для забезпечення ефективних комунікацій між компаніями та користувачами. Проведено комплексний аналіз основних інструментів циф­ро­вого маркетингу та особливостей їх використання для забезпечення конкурентних позицій компаній в інтернеті. Наведено схему отримання інформації від користувачів та оптимізації застосування інструментів ШІ на основі використання ефективних математич­них алгоритмів. Досліджено ключові тенденції розвитку ринку генеративного ШІ у сфері цифрового маркетингу. Представлено розпо­діл контенту, створеного генеративним ШІ. Визначено пріоритетні напрями використання ШІ у маркетингових стратегіях компаній у цифровому середовищі, які дозволяють забез­пе­чити персоналізований підхід до кожного клієнта.

Біографія автора

Ігор ПОНОМАРЕНКО, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Baluja, H. (2024, February 7). The Complete Guide to AI Algorithms. https://blog.hubspot.com/marketing/ai-algorithms

Bhardwaj, K. (2021). AI for Data Driven Digital Marketing [Doctoral dissertation, Delhi Tehnological University].

Bhattarai, A. (2023). Exploring Customer Engagement through Generative AI Innovative Strategies in Digital Marketing Campaigns. Quarterly Journal of Emerging Technologies and Innovations, 8(12), 1-9.

Colleoni, E., & Corsaro, D. (2022). Critical issues in artificial intelligence algorithms and their implications for digital marketing. In The Routledge handbook of digital consumption (pp. 166-177). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003317524-16

Gabay, J. J. (2024). Practical Digital Marketing and AI Psychology: How to Gain Online Consumer Trust and Sales Using Technologies and Psychology. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003409793

Iskiev, M. (2024, September 1). The 2024 State of Marketing & Trends Report. https://blog.hubspot.com/marketing/hubspot-blog-marketing-industry-trends-report

Kaperonis, S. (2024). How Artificial Intelligence (AI) is Transforming the User Experience in Digital Marketing. In The Use of Artificial Intelligence in Digital Marketing: Competitive Strategies and Tactics (pp. 117-141). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-9324-3.ch005

Makasarashvili, T., & Giguashvili, G. (2023). The Opportunities of Using Artificial Intelligence in Digital Marketing. Grail of Science, (31), 53-58. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.15.09.2023.07

MarketResearch (April, 2024). Generative AI in Digital Marketing. https://marketresearch.biz/report/generative-ai-in-digital-marketing/

Nalbant, K. G., & Аydin, S. (2023). Development and transformation in digital marketing and branding with artificial intelligence and digital technologies dynamics in the Metaverse universe. Journal of Metaverse, 3(1), 9-18. https://doi.org/10.57019/jmv.1148015

Nirwana, A. (2023). Implementation of artificial intelligence in digital marketing development: A thematic review and practical exploration. Jurnal Manajemen Bisnis. Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 85-112. https://doi.org/10.55927/jambak.v2i1.4034

Silva, K. (2024, March 27). 10 Effective Digital Marketing Channels & How to Use Them. https://www.semrush.com/blog/digital-marketing-channels

Tauheed, J., Shabbir, A., & Pervez, M. S. (2024). Exploring the Role of Artificial Intelligence in Digital Marketing Strategies. https://doi.org/10.56632/bct.2024.3105

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-11

Як цитувати

ПОНОМАРЕНКО I. (2024). Штучний інтелект у цифровому маркетингу. cientia ructuosa, 155(3), 58–70. https://doi.org/10.31617/1.2024(155)04

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО