Комплаєнс-контроль у готельному бізнесі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)06

Ключові слова:

готель, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризики

Анотація

Постановка проблеми. Питання комплаєнсу є одним з найбільш актуальних питань для операторів готельного ринку у всіх сферах: нормативна під­тримка; якість послуг; корпоративна репутація. Комплаєнс – це система вимог та умов,розроблена для встановлення відповідності прийнятим стандартам та регламентам.
Мета статті – дослідити зміст і напрями здійснення комплаєнсу та комп­лаєнс-контролю у діяльності суб’єктів готельного ринку.
Матеріали та методи. Використано методи аналізу й синтезу, наукового узагальнення та індукції, зокрема узагальнення наукової літератури щодо змісту та функцій комплаєнсу та комплаєнс-контролю.
Результати дослідження. Комплаєнс-контроль є важливою складовою системиуправління підприємством, яка забезпечує та гарантує якість послуг і відносин між суб’єктом господарювання та всіма учасниками готельного ринку. Комплаєнс-сис­тема повинна бути невід’ємною частиною місії готельного суб’єкта, закладеною у свідомості кожного працівника.
Суб’єкти готельного ринку потребують професійного підходу до формування та управління бізнес-процесами відповідно до вимог і тенденцій корпоративного співро­бітництва та стандартів якості послуг і відносин, що гарантує комплаєнс-контроль. 
Посилено сертифікацію і стандартизацію діяльності та послуг серед закладіврозміщення, пов’язаних з питаннями безпеки споживачів та конкурентоспромож­ності як у національній, так і світовій туристичній системі.
Висновки. Виявлення рівня комплаєнс-контролю уможливлює визначення рівнявідповідальності системи управління та керованості системою якості.
Описані аналітичні методи формування та оцінки рівня комплаєнс-контролю діяльності готельних підприємств формують чітку систему відповід­ності стан­дартам, правилам, вимогам тощо, визначення ефективності яких стане предметом подальших досліджень.

Біографії авторів

Людмила БОВШ , Київський національний торговельно-економічний універститет

к. е. н, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Лариса ГОПКАЛО , Київський національний торговельно-економічний універститет

к. е. н, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Behringer, S. (2010). Compliance kompakt – Best Practice im ComplianceManagement. Berlin: Erich Schmidt Verlag [in German].

Van Kommer, V., & Alink, M. (2017). Risk-menedzhment dlja krupnyh nalogoplatel’shhikov i problema komplaensa [Risk management for large taxpayers and the issue of compliance]. Finansy – Finance, 1, 24-29 [in Russian].

Dubov, D. A. (2016). Vnedrenie sistemy komplaens-kontrolja v kreditnyh organizacijah [Implementation of a compliance control system in credit organizations]. Innovacionnaja nauka – Innovative science, 2-1 (14), 118-120 [in Russian].

Ivanov, V. B. (2018). Vprovadzhennja systemy komplajens u pidpryjemstvah transportu ta logistyky [Implementation of the compliance system at the enterprises of transport and logistics]. Prychornomors’ki ekonomichni studii’ – Black Sea economic studios. Iss. 27 (1), (pp. 139-143) [in Ukrainian].

Kljusko, L. A. (2014). Finansovyj monitoryng ta komplajens-kontrol’ v bankah [Financial monitoring and compliance control at banks]. Fynansы, uchet, banky – Finance, accounting, banks. Iss. 1, (pp. 153-160). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_22 [in Ukrainian].

Kobeleva, T. (2012). Komplajens-kontrol’ innovacijnoi’ dijal’nosti pidpryjemstva [Compliance control of enterprise innovation activity]. Harkiv: Harkivs’kyj nacional’nyj universytet imeni V. N. Karazina. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39606/1/Kobeleva_Komplaienskontrol_2018.pdf [in Ukrainian].

Okunjev, O., Bojko, O., & Lukin, S. (2018). Antykorupcijnyj komplajens [Anti-corruption compliance]. Retrieved from https://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/Compliance.pdf [in Ukrainian].

Pravdyva, L. (2011). Udoskonalennja korporatyvnogo upravlinnja v bankah ta upravlinnja komplajens-ryzykom [Improvement of corporate governance in banks and compliance risk management]. Visnyk NBU – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 7, 10-13 [in Ukrainian].

Pieth M. (2011). Anti-Korruptions-Compliance: Praxisleitfaden für Unternehmen. Zürich: Dike [in German].

Wieland, J., Steinmeyer, R., & Grüninger, S. (2015). Handbuch ComplianceManagement. Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen [Handbuch Compliance-Management. Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen]. Berlin: Erich Schmidt Verlag [in German].

Dumitru, M. (2013). Internal control organization in accommodation units. Lucrări ştiinţifice. (Ser. I). (Vol. XV (4). Retrieved from http://lsma.ro/index.php/lsma/article/viewFile/35/156 [in English].

Mazaraki, A., Bosovska, M., Boiko, M., Vedmid, N., & Okhrimenko, A. (2018). Formation of National Tourism System of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16 (1), 68-84. DOI: 10.21511/ppm.16(1).2018.07 [in English].

Boiko, M., Vedmid, N., & Okhrimenko, A. (2017). The crowdfunding technology in development of the national tourism system. Financial and Credit Activity – Problems of Theory and Practice, 2 (23), 91-100. Retrieved from: http://fkd.org.ua/article/viewFile/121318/117024 [in English].

Oficijna storinka Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Oficijna storinka Departamentu turyzmu Ministerstva rozvytku ekonomiky, torgivli ta sil’s’kogo gospodarstva Ukrai’ny Official site of the Tourism Department of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine. Retrieved from http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=7f89dba2-0fdc40e6-b870-a413e1063d3a&tag=RestrSvidotstvProVstanovlenniaKategorii [in Ukrainian].

Zakon Ukrai’ny Pro Turyzm [Law of Ukraine On Tourism]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Meulman, J. (2004). Principal Components Analysis with Nonlinear Optimal Scaling Transformations for Ordinal and Nominal Data. D. Kaplan (Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications [in English].

Sudyn, D. (2012). Nacional’na identychnist’ z pozycij funkcionalists’koi’ perspektyvy: sutnist’ ta osnovni typy [National identity from the standpoint of functionalist perspective: essence and basic types]. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo universytetu imeni V. N. Karazina – Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, 993. (Ser. Sociologichni doslidzhennja suchasnogo suspil’stva: metodologija, teorija, metody – Sociological studies of modern society: methodology, theory, methods). Iss. 29, (pp. 12-16) [in Ukrainian].

Praktychnyj posibnyk ICC z antymonopol’nogo komplajensu [ICC Practical Guide on Antitrust Compliance]. Retrieved from http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/media/upload/pdf/icc_compliance_toolkit.pdf [in Ukrainian].

Cjucjak, A. L., & Cjucjak, I. L. (2011). Vprovadzhennja systemy komplajenskontrolju u vitchyznjanu systemu nezalezhnogo finansovogo kontrolju ta audytu [Implementation of the system of compliance control in the domestic system of independent financial control and audit]. Ekonomika: naukovo-informacijnyj

visnyk, 3, 200-206 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-17

Як цитувати

БОВШ L., & ГОПКАЛО L. (2019). Комплаєнс-контроль у готельному бізнесі. cientia ructuosa, 128(6), 65–74. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)06

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ