Подієвий маркетинг у стратегії просування бренду

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(145)07

Ключові слова:

подієвий маркетинг, experiential-маркетинг, сприйняття бренду, економіка досвіду

Анотація

Вступ. В умовах воєнного стану подієвий маркетинг набуває актуальності для бізне­сів через потребу споживачів у колектив­ному підкріпленні значущих суспільних проєк­тів і глобальний тренд зростання ролі кому­нікативних цінностей.

Проблема. Подібності у пропозиції това­рів закономірно призводять до ускладненої диференціації іміджу компанії у сприйнятті споживачів. Накладання цього чинника на соціально-економічні реалії воєнного стану і патріотичний спротив зовнішній загрозі обумовлює нагальність пошуку можли­вос­тей для того, аби завдяки вдалим суспільним та комерційним подієвим проєктам змістовно підсилити трансформацію іміджу україн­ського суспільства й українських брендів як об’єднаних елементів сильного демократич­ного утворення.

Мета статті – конкретизація потен­ціалу подієвого маркетингу як стратегічного інструменту просування брендів та систе­ма­тизація основних характеристик сучасних подієво-маркетингових кампаній.

Методи. У дослідженні використано метод систематизації й узагальнення наявних тео­ретичних джерел, присвячених відповідній темі, проведено аналіз якісних і кількісних показ­ників, представлених у звітах щодо реалізо­ваних подій.

Результати дослідження. Метою подіє­вого маркетингу слід вважати покращання сприйняття бренду підприємства. Реаліза­цію заходів доцільно будувати на основі різ­ностороннього розуміння потреб споживачів, поведінки і культурного бекграунду цільових аудиторій. Концептуальне бачення значу­щості події передусім формують: "непов­тор­ність" досвіду участі у заході та зиск від конкретних освітніх чи статусних ефектів, роль виняткових комунікативних ситуацій, культурна вага визнаних суспіль­ством подій, відношення якості проведеного часу до витра­чених ресурсів.

Висновки. Встановлено, що реалізація подієвих маркетингових кампаній передба­чає встановлення й акцентування на тих факторах, які є визначальними для купі­вель­ної поведінки споживачів. У взаємодії з пере­важно "мережевими" компаніями виняткову цінність мають: унікальні та приємні спогади; зростання переконаності у правильному виборі на користь конкретного бренду; натхнення від приналежності до групи; відкриття нових граней у собі внаслідок виняткових взаємо­дій; відчуття унікальності прилаштування досвіду "саме для Вас"; отримання цінної інформації.

Біографія автора

Володимир САМЧУК , Державний торговельно-економічний університет

к. філос. н., асистент кафедри маркетингу

Посилання

Aronne, C., & de Vasconcelos, M. (2009). The Impact of Experiential Marketing on the Customer’s Perception of a Brand’s Essence. XXXIII Encontro da ANPAD, Sao Paulo, (pp. 1-16) [in English].

Consiglio, I., Kupor, D., Gino, F., & Norton, M. (2017). Brand (in)fidelity: When Flir¬ting with the Competition Strengthens Brand Relationships. Journal of Consumer Psychology, 2017б, October, (pp. 5-22) [in English].

Werner, K., Griese, K.-M., & Faatz, A. (2020). Value co-creation processes at sustai¬nable music festivals: a grounded theory approach. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 11. No 1, (pp. 127-144) [in English].

Luonila, M., & Kinnunen, M. (2020). Future of the arts festivals: do the views of managers and attendees match? International Journal of Event and Festival Manage-ment. Vol. 11. No 1, (pp. 105-126) [in English].

Aşan, K., Kaptangil, K., & Gargacı Kınay, A. (2020). Mediating role of perceived festival value in the relationship between experiences and satisfaction. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 11, No 2, (pp. 255-271) [in English].

Wallstam, M. (2022). Maintaining the status quo: the nature and role of policy stake¬holders’ perceptions of event value. International Journal of Event and Festival Mana¬gement. Vol. 13. No 2, (pp. 219-234) [in English].

Hazel, D., & Mason, C. (2020). The role of stakeholders in shifting environmental practices of music festivals in British Columbia, Canada. International Journal of Event and Festival Management. Vol. 11. No 2, (pp. 181-202) [in English].

Selezn’ova, O. O., Robul, Ju. V., & Shmagina, V. V. (2019). Rozvytok instrumentariju marketyngovyh komunikacij u konteksti rozshyrennja poslug pidpryjemstv sfery reklamy [Development of tools for marketing communications in the context of expanding the services of enterprises in the field of advertisin]. Market economy: modern management theory and practice. Vol. 18. Issue 3 (43), (pp. 53-69) [in Ukrainian].

Smith, K., & Hanover, D. (2016). Experiential marketing: secrets, strategies, and success stories from the world’s greatest brands. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 215 p. [in English].

Crowther, Ph. (2011). Marketing event outcomes: from tactical to strategic. Inter-national Journal of Event and Festival Management, 2 (1), pp. 68-82 [in English].

Moise, D., Georgescu, B., & Zgura, D. (2012). The use of event marketing management strategies. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, pp. 5409-5413 [in English].

State of Inbound Marketing Trends. (2022). https://www.hubspot.com/hubfs/2022_ State-of-Inbound-Marketing-Trends_71b.pdf (data zvernennja:10.07.2022) [in English].

The In-Depth Guide to Creating Effective Inbound Marketing Campaigns (2022). https://www.hubspot.com/hubfs/HSCM%20Hopin/The_In-Depth_Guide.pdf (date of access:10.07.2022) [in English].

Urdea, A-M., Constantin, C., & Purcaru, I-M. (2021). Implementing Experiential Mar¬keting in Digital Age for more Sustainable Customer Relations. Sustainability, 13, 1-17 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

САМЧУК , В. (2022). Подієвий маркетинг у стратегії просування бренду. cientia ructuosa, 145(5), 113–123. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)07

Номер

Розділ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА