Доходи Державного бюджету України в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(145)08

Ключові слова:

доходи бюджету, податкова політика, фіскальна достатність, дефіцит бюджету, макроекономічна стабільність

Анотація

Вступ. За умов воєнного стану важливо посилити обґрунтованість формування бюд­жет­них доходів, що сприятиме підвищенню рівня макроекономічної стабільності.

Проблема. Доцільно застосувати збалан­сований підхід до формування бюджетних параметрів для підтримки фінансової основи держави та збереження умов для функціону­вання вітчизняної економіки. Потребують окремої уваги концептуальні положення формування і реалізації податкової політики держави в екстраординарних умовах.

Мета статті – обґрунтування пріоритетів розвитку системи формування бюджетних до­хо­дів за умов воєнного стану.

Методи. Застосовано системний та інсти­туційний підходи. Використано методи ана­лізу і синтезу, наукового абстрагування, ана­літичної оцінки, систематизації та узагаль­нення.

Результати дослідження. Досліджено особливості формування доходів бюджету в умовах воєнного стану. Визначено основні заходи фіскального стимулювання та консо­лідації. Проаналізовано показник фіскаль­ного навантаження в умовах інтенсивних військо­вих конфліктів для 14 випадків. Узагальнено та систематизовано практику фінансу­вання заходів під час воєнного стану. Досліджено щомісячну динаміку податкових надходжень, грантів до державного бюджету та емісії з початку воєнного стану. Обґрунтовано пріо­ритети формування дохідної частини бюджету.

Висновки. Пріоритетами бюджету в умо­вах воєнного стану є підвищення обороно­здатності держави та забезпечення соціаль­ної стабільності в суспільстві, що потребує сталих надходжень до бюджету. Через три­валість війни та суттєве зростання дефі­циту бюджету застосовано заходи фіскаль­ної консолідації, що привело до збільшення бюджетних доходів. За воєнного стану емі­сію використовують як екстраординарний інструмент фінансування бюджету в умо­вах обмеженого доступу держави до ринків боргового капіталу та недостатньої фіскаль­ної спроможності. Такий інструмент є тим­часовим та має обмежений спектр дії. Від­так, держава має посилити якість коор­динації бюджетно-податкової та монетарної політики задля утримання макроекономічної стабільності.

Біографії авторів

Ігор ЧУГУНОВ , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів

Микола ПАСІЧНИЙ , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів

Андрій НІКІТІШИН , Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічний університет

д. е. н., доцент, декан обліково-фінансового факультету

Посилання

Auerbach, A. J. (2018). Measuring the effects of corporate tax cuts. Journal of Eco-nomic Perspectives, 32 (4), 97-120 [in English].

Baiardi, D., Profeta, P., Puglisi, R., Scabrosetti S. (2018). Tax policy and economic growth: does it really matter? International Tax and Public Finance, 26 (2), 82-316 [in English].

Dagan, T. (2018). International Tax Policy: Between Competition and Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press [in English].

McNabb, K. (2018). Tax Structures and Economic Growth: New Evidence from the Government Revenue Dataset. Journal of International Development, 30 (2), 173-205 [in English].

Volohova, I. S., Lunina, I. O., Slatvins’ka, M. O., Homutenko, A. V. et al. (2018). Transformacijni procesy u podatkovij systemi Ukrai’ny [Transformation processes in the tax system of Ukraine]. Volohova I. S. (Ed.). Odesa: Atlant [in Ukrainian].

Zamaslo, O. T. (2017). Podatkova systema Ukrai’ny: teorija, metodologija, praktyka [Tax system of Ukraine: theory, methodology, practice]. L’viv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Martynenko, V. V. (2019). Fiskal’na polityka Ukrai’ny v umovah finansovoi’ decen-tralizacii’: teorija, metodologija, praktyka [Fiscal policy of Ukraine in conditions of financial decentralization: theory, methodology, practice]. Irpin’: Universytet DFS Ukrai’ny [in Ukrainian].

Chugunov, I., Makohon, V., Vatulov, A., & Markuts, Y. (2020). General government revenue in the system of fiscal regulation. Investment management and financial innovations, 17 (1), 134-142 [in English].

Chugunov, I. Y., & Pasichnyi, M. D. (2018). Fiscal policy for economic deve-lopment. Науковий вісник Полісся – Polissia Scientific Bulletin, 1(1 (13), 54-61 [in English].

Sobchuk, S. I. (2017). Formuvannja nepodatkovyh nadhodzhen’ bjudzhetu v systemi bjudzhetnogo reguljuvannja [Formation of non-tax revenues of the budget in the sys¬tem of budget regulation]. Investycii’: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 7, 79-84 [in Ukrainian].

Prichard, W., Salardi, P., & Segal, P. (2018). Taxation, non-tax revenue and demo-cracy: New evidence using new cross-country data. World Development, 109, 295-312 [in English].

Bastiaens, I. (2021). Revenue challenges in developing countries: can international assistance help? Handbook on the Politics of Taxation [in English].

Oficijni dani OON [Official UNO data]. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (data zvernennja 13.09.2022) [in Ukrainian].

Schönfelder, B. (2005). The Impact of the War 1991: 1995 on the Croatian Economy: A Contribution to the Analysis of War Economies, 14. Freiberger Arbeitspapiere [in English].

Van Den Boogaard, V., Prichard, W., Benson, M. S., & Milicic, N. (2018). Tax Revenue Mobilization in Conflict-affected Developing Countries. Journal of Inter-national Development, 30 (2), 345-364 [in English].

Oficijnyj sajt Svitovogo banku [The official website of the World Bank]. https://data.worldbank.org (data zvernennja 09.09.2022 р.) [in Ukrainian].

Labonte, M., & Levit, M. (2008). Financing issues and economic effects of American wars. Congressional Research Service, the Library of Congress. https://sgp.fas.org/ crs/natsec/RL31176.pdf [in English].

Oficijnyj sajt Ministerstva finansiv Ukrai’ny [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. https://www.mof.gov.ua (data zvernennja 13.09.2022 р.) [in Ukrainian].

Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and monetary policy of economic development. European Journal of Sustainable Development, 10 (1), 42-52 [in English].

Chugunov, I. Ja. (2021). Bjudzhetna strategija suspil’nogo rozvytku [Budget strategy of social development]. Kyi’v: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Kaneva, T., Chugunov, I., Pasichnyi, M., Nikitishin, A., & Husarevych, N. (2022). Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19. PROBLEMY EKOROZWOJU, 17 (2), 102-109 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

ЧУГУНОВ , І., ПАСІЧНИЙ , М., & НІКІТІШИН , А. (2022). Доходи Державного бюджету України в умовах воєнного стану. cientia ructuosa, 145(5), 124–137. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)08

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА