Економічна безпека України в умовах російської агресії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(145)01

Ключові слова:

економічна безпека держави, промисловість, національна економіка, інфляція, міграція, зовнішня торгівля, ризики, економічна політика

Анотація

Вступ. Сучасний період характеризується низкою безпрецедентних викликів, найнебез­печнішим з яких є військова агресія російської федерації проти України. Сьогодні економіч­ній безпеці України завдано найбільш потуж­ного удару за всі роки незалежності.

Проблема. Критично важливо втримати економічний фронт, оскільки він є надійним фундаментом для перемоги у війні та від­новлення економіки в майбутньому.

Метою статті є аналіз ризиків та масш­табів загроз економічній безпеці України, вирішення ключових питань її стійкості в умовах війни та подальшого її забезпечення у повоєнний період.

Методи. Використано методи статис­тичного аналізу, синтезу, групування та гра­фічного зображення результатів.

Результати дослідження. Проаналізо­вано сучасну кризову ситуацію на ринку праці, ризики в постачанні продовольчої продукції, ідентифіковано наслідки логістич­них проблем для виробництва, бізнесу та зовнішньої торгівлі, визначено загрози еко­номічній безпеці у фінансовій та зовнішньо­торговельній сфері.

Висновки. В умовах суттєвої зміни струк­тури попиту та виробництва, втрати пер­соналу і ринків збуту, руйнування еконо­мічних зв’язків держава має зосередитися на "перезавантаженні" української промисло­вості з правильним визначенням пріоритетів майбутнього економічного розвитку.

Біографії авторів

Анатолій МАЗАРАКІ , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, ректор

Тетяна МЕЛЬНИК , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

Antoshkin, V. (2014). Sutnist’ social’no-ekonomichnoi’ bezpeky regioniv ta i’i’ zv’ja¬zok z nacional’noju bezpekoju derzhavy [The essence of socio-economic security of regions and its connection with the national security of the state]. Visnyk Berdjans’kogo universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of Berdiansk University of Manage¬ment and Business, 3 (27),17-23 [in Ukrainian].

Beschastnyj, A. V. (2009). Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny u konteksti svitovoi’ ekono¬michnoi’ kryzy [Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny u konteksti svitovoi’ ekonomichnoi’ kryzy]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 5, 67-69. http://www.economy.in.ua/pdf/5_2009/21.pdf [in Ukrainian].

Varnalij, Z. S., Burkal’ceva, D. D., & Najenko, O. S. (2011). Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny: problemy ta priorytety zmicnennja [Economic security of Ukraine: problems and prio-rities of strengthening]. Z. S. Varnalij (Ed.). Kyi’v: Znannja Ukrai’ny [in Ukrainian].

Vlasjuk, O. S. (2008). Teorija i praktyka ekonomichnoi’ bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of economic science]. Kyi’v [in Ukrainian].

Zhalilo, Ja. (2001). Strategija zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky Ukrai’ny. Prio¬rytety ta problemy implementacii’ [Strategy for ensuring economic security of Ukraine. Implementation priorities and challenges. Strategy of the National security of Ukraine in the context of the experience of the world community]. Kyi’v: Satsanga [in Ukrainian].

Pohyljuk, V. (2009). Ekonomichna bezpeka krai’ny v epohu globalizacii’ [Economic security of the country in the era of globalization]. Visnyk Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 5, 18-25. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/513/1/r_pohiljuk2.pdf

Pohyljuk, V. V. (2011). Ambivalentnist’ ekonomichnyh vidnosyn i ekonomichna bezpeka [Ambivalence of economic relations and economic security]. Naukovyj visnyk Poltav-s’kogo universytetu ekonomiky i torgivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Econo¬mics and Trade, 6 (51). Part 2, (pp.15-19). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_6(2)__3 [in Ukrainian].

Grinenko, A. Ju. (2020). Udoskonalennja mehanizmiv realizacii’ ekonomichnoi’ bezpeky derzhavy: problemy, tendencii’ ta perspektyvy rozvytku v umovah social’nyh trans-formacij [Improvement of the mechanisms of implementation of economic security of the state: problems, trends and prospects of development in the conditions of social transformations]. Korsun’-Shevchenkivs’kyj: FOP Majdachenko I. S. [in Ukrainian].

Novikova, O. F., & Pokotylenko, R. V. (2006). Ekonomichna bezpeka: konceptual’ne vyznachennja ta mehanizm zabezpechennja [Economic security: conceptual definition and mechanism of provision]. Donec’k: KIND IEPNANU [in Ukrainian].

Gorbulin, V., & Danyk, Ju. (2020). Nacional’na bezpeka Ukrai’ny: fokus priorytetiv v umovah pandemii’ [National security of Ukraine: focus of priorities in the conditions of the pandemic]. Visnyk NAN Ukrai’ny – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 5. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/170038/03-Horbulin%20.pdf? [in Ukrainian].

Denysov, O. Je. (2019). Zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky galuzi v umovah globalizacii’ [Ensuring the economic security of the industry in the conditions of globalization]. Kyi’v: DKS centr [in Ukrainian].

Bazyljuk, Ja. B., Davydenko, S. V., Venckovs’kyj, D. Ju. et al. (2017). Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny v umovah gibrydnoi’ agresii’ [Economic security of Ukraine in conditions of hybrid aggression: analit. dop.]. Kyi’v: NISD [in Ukrainian].

Grybinenko (Gapjejeva), O. M. (2020). Mizhnarodna ekonomichna bezpeka v konteksti stalogo rozvytku [International economic security in the context of sustainable deve¬lopment]. Kyi’v [in Ukrainian].

Tokars’kyj, T. B. (2018). Social’na polityka Ukrai’ny v konteksti Jevrointegracii’ [Social policy of Ukraine in the context of European integration]. Kyi’v: ArtEk [in Ukrainian].

Jermolajev, A. (2022). Ukrai’na-2022: ekonomichna polityka v umovah vijny z Rosi¬jeju [Ukraine-2022: economic policy in the conditions of war with Russia]. https://sg-sofia.com.ua/ukraine-2022-ekonom-politika-v-uslov-voine-s-russia-ua [in Ukrainian].

Havlik, Р. Economic Consequences of the Ukraine Conflict. wiiw.ac.at. https://wiiw.ac.at/economic-consequences-of-the-ukraine-conflict-dlp-3427.pdf [in English].

Selfin, Y., Tatarkov, D., & Stelmach, M. (2022). Russia and Ukraine conflict: Eco-nomic implications. March. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/03/ russia-ukraine-conflict-yael-selfin-piece.pdf [in English].

Bachmann, R., Baqaee, D., Bayer, C. et al. (2022). What if Germany is cut off from Russian energy, VoxEU.org, 25 March. https://new.cepr.org/voxeu/columns/what-if-germany-cut-russian-energy [in English].

Chepeliev, M., Hertel, T., & D. van der Mensbrugghe (2022). Cutting Russia’s fossil fuel exports: Short-term pain for long-term gain, VoxEU.org, 9 March. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.13301 [in English].

Berner, R., Cecchetti, S., & Schoenholtz, K. (2022). Russian sanctions: Some questions and answers, VoxEU.org, 21 March. https://cepr.org/voxeu/columns/russian-sanctions-some-questions-and-answers [in English].

Anayi, L., Bloom, N., Bunn, P., Mizen, P., Thwaites, G., & Yotzov, I. (2022). The impact of the war in Ukraine on economic uncertainty. 16 Apr. https://cepr.org/voxeu/ columns/impact-war-ukraine-economic-uncertainty [in English].

War in Ukraine: Many (big) losers, few (real) winners (2022). https://www.coface.com/ News-Publications/Publications/War-in-Ukraine-Many-big-losers-few-real-winners [in English].

Economic consequences of the Russia-Ukraine conflict: Stagflation ahead (2022). https://www.coface.com/News-Publications/News/Economic-consequences-of-the-Russia-Ukraine-conflict-Stagflation-ahead [in English].

The impact of the war on Europe’s economic recovery: New report (2022). https://www.eib.org/en/press/all/2022-268-new-report-the-impact-of-the-war-on-europe-s-economic-recovery [in English].

The consequences of the war in Ukraine will be far-reaching (2022). https://www.weforum.org/agenda/2022/04/an-unfair-war-economic-social-and-security-consequences-of-the-russian-invasion-into-ukraine [in English].

These 3 charts show the impact of war in Ukraine on global trade (2022). https://www.weforum.org/agenda/2022/04/ukraine-war-global-trade-risk [in English].

This is how the war in Ukraine could affect Europe’s clean energy transition (2022). https://www.weforum.org/agenda/2022/04/ukraine-war-europe-renewable-energy-transition [in English].

Ukraine war highlights urgent need for worldwide humanitarian support (2022). https://www.weforum.org/agenda/2022/03/ukraine-war-highlights-urgent-need-for-worldwide-humanitarian-support [in English].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. https://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Z Ukrai’ny vid pochatku vijny vyi’haly ponad 7,7 mil’jona ljudej – dani MVS [More than 7.7 million people left Ukraine since the beginning of the war, according to the Ministry of Internal Affairs] (2022). https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3510895-z-ukraini-vid-pocatku-vijni-viihali-ponad-77-miljona-ludej-dani-mvs.html [in Ukrainian].

Over 9 million border crossings registered from Ukraine – UN agency (2022). https://www.reuters.com/world/europe/over-9-million-border-crossings-registered-ukraine-un-agency-2022-07-13 [in English].

Situation Ukraine Refugee Situation (2022). https://www.unhcr.org [in English].

Makroekonomichna sytuacija v umovah vijny: jaki perspektyvy? Centr social’no-ekonomichnyh doslidzhen’ CASE Ukrai’na [Macroeconomic situation in the condi-tions of war: what are the prospects? CASE Ukraine Center for Socio-Economic Research] (2022). https://case-ukraine.com.ua/publications/makroekonomichna-sytuatsiya-v-umovah-vijny-yaki-perspektyvy [in Ukrainian].

Nastroi’ ta ocinky ukrai’ns’kyh bizhenciv (lypen’–serpen’ 2022p.) [Attitudes and assess¬ments of Ukrainian refugees (July–August 2022)] (2022). https://www.razumkov.org.ua [in Ukrainian].

Mil’jony bezrobitnyh: skil’ky ljudej v Ukrai’ni vtratyly robotu pid chas vijny [Millions of unemployed: how many people in Ukraine lost their jobs during the war] (2022). https://focus.ua/uk/economics/521630-milliony-bezrabotnyh-skolko-lyudey-v-ukraine-poteryali-rabotu-vo-vremya-voyny [in Ukrainian].

Ponad polovyny ukrai’ns’kyh IT-kompanij ne provodyla relokaciju biznesu [More than half of Ukrainian IT companies did not relocate their business] (2022). https://speka.media/ bilse-polovini-ukrayinskix-it-kompanii-ne-provodili-relokaciyu-biznesu-vmw0dp [in Ukrainian].

Shhomisjachnyj makroekonomichnyj ta monetarnyj ogljad. Veresen’ 2022 roku [Monthly macroeconomic and monetary review. September 2022] (2022). https://bank.gov.ua/ ua/news/all/makroekonomichniy-ta-monetarniy-oglyad-veresen-2022-roku [in Ukrainian].

Ministerstvo agropolityky Ukrai’ny [Ministry of Agricultural Policy of Ukraine] (2022). https://minagro.gov.ua [in Ukrainian].

Obgovorennja Minagropolityky z agrarijamy: stan ta nagal’ni problemy galuzi [Discussions of the Ministry of Agrarian Policy with farmers: the state and urgent problems of the industry]. (2022). https://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-obgovorilo-z-agrariyami-stan-galuzi-ta-nagalni-problemi-galuzi [in Ukrainian].

I zaraz, i po zavershennju vijny odnijeju z najbil’shyh problem agrarii’v ta trejderiv je logistyka [Logistics is one of the biggest problems of farmers and traders now and after the end of the war] (2022). https://latifundist.com/novosti/58494-i-zaraz-i-po-zavershennyu-vijni-odniyeyu-z-najbilshih-problem-agrariyiv-ta-trejderiv-ye-logistika--analitik [in Ukrainian].

Kisil’, R. (2022). Jak vijna v Ukrai’ni zminjuje svitovu logistyku. Osnovni trendy logistychnogo rynku, sprychyneni vijnoju v Ukrai’ni [How the war in Ukraine is changing global logistics. The main trends of the logistics market caused by the war in Ukraine]. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/24/688538 [in Ukrainian].

Indeksy spozhyvchyh cin ta Indeksy cin vyrobnykiv promyslovoi’ produkcii’ [Consu-mer price indices and industrial producer price indices]. (2022). https://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Bjudzhetnyj barometr – serpen’ 2022 [Budget barometer – August 2022] (2022). https://voxukraine.org/byudzhetnyj-barometr-serpen-2022 [in Ukrainian].

Kozhen p’jatyj MSB povidomljaje pro vtraty vid vijny bil’she 100 tys. dol. SShA [Every fifth SME reports war losses of more than $100,000] (2022). https://eba.com.ua/ kozhen-p-yatyj-msb-povidomlyaye-pro-vtraty-vid-vijny-bilshe-100-tys-dolariv [in Ukrainian].

Statystyka zovnishn’ogo sektoru [External sector statistics]. (2022). https://bank.gov.ua/ ua/statistic/sector-external [in Ukrainian].

Minekonomiky prognozuje shhe bil’she padinnja VVP za pidsumkamy 2022, nizh Nacbank [The Ministry of Economy predicts an even greater drop in GDP by the end of 2022 than the National Bank]. (2022). https://www.epravda.com.ua/news/2022/ 08/19/690625 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

МАЗАРАКІ , А., & МЕЛЬНИК , Т. (2022). Економічна безпека України в умовах російської агресії. cientia ructuosa, 145(5), 4–28. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)01

Номер

Розділ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>