Стартапи як драйвери розвитку торгівлі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(145)04

Ключові слова:

стартап, розвиток торгівлі, цифрові технології, штучний інтелект, торговельний менеджмент, стартап-екосистеми, підприємство торгівлі, цифрова економіка

Анотація

Вступ. Стартапи змінюють умови конку­ренції та прискорюють трансформації у роз­витку торгових підприємств. 

Проблема. Не кожен стартап дає бажані результати. У зв’язку з цим актуальності набу­ває питання класифікації стартапів із визна­ченням важливості проблем, на вирішення яких вони спрямовані. 

Метою статті є визначення та система­тизація стартапів, які стали драйверами роз­витку торгівлі в умовах цифровізації бізнес-середовища та поширення практики викорис­тання цифрових технологій як у діяльності підприємств торгівлі, так і в повсякденному житті користувачів їх послуг. 

Методи. Використано методи індукції та дедукції, систематизації та порівняльного ана­лізу, статистичної та графічної обробки даних, TOWS-аналізу. 

Результати дослідження. На основі аналізу динаміки Global Start-up Ecosystem Index та його порівняння за вибіркою країн виявлено, що Україна займає досить слабкі позиції порівняно з країнами-лідерами за рівнем стартап-еко­систем. Систематизовано стартапи, що стали драйверами розвитку торгівлі в умо­вах цифровізації бізнес-середовища. Визна­чено, що кіберзлочинність і вразливість елек­тронних і технічних комунікацій, а також можливість зростання соціальної напруги через втрату робочих місць внаслідок заміни людської праці штучним інтелектом (ШІ) є основними ринковими загрозами для торгових стартапів. ШI-технології, використання вели­ких даних відкривають ринкові можливості для вдосконалення як операційної діяльності, так і управління підприємствами торгівлі. За резуль­татами TOWS-аналізу визначено, що основ­ними перевагами стартапів у торгівлі є орієн­тація частини з них на забезпечення факто­роощадності, збільшення продажів завдяки аналізу поведінки покупців. Серед недоліків для ефективної реалізації зазначених старт­апів – високий рівень ризику та ймо­вірна нестача коштів та інших ресурсів, необ­хідних для успішної реалізації стартапу.  

Висновки. На ринку перманентно з’яв­ляються стартапи, що дають змогу вдоско­налювати торговельний менеджмент та організацію роботи підприємств торгівлі в епоху цифровізації. 

Біографія автора

Галина П’ЯТНИЦЬКА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту

Посилання

Kasych, A. O., & Dzhura, A. M. (2019). Startapy jak forma pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti: ponjattja, znachennja, zarubizhnyj dosvid [Startups as a form of entrepre¬neurial activity: concept, meaning, foreign experience]. Investycii’: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 2, 24-31. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.2.24 [in Ukrainian].

Kuckertz, A., Brändle, L., Gaudig, A. et al. (2020). Startups in times of crisis – A rapid response to the COVID-19 pandemic. Journal of Business Venturing Insights. Vol. 13. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169 [in English].

Rud’, N. T., & Bogatko, B. V. (2021). Startapy: tendencii’ rozvytku ta ryzyky [Startups: development trends and risks]. Ekonomichnyj forum – Economic Forum. № 1(2),46-54. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-6 [in Ukrainian].

P’jatnyc’ka, G. T., & Fedulova, I. V. (2020). Finansova bezpeka krai’ny ta pid-pryjemstva: vyznachennja, vzajemozv’jazok i ryzyky zabezpechennja [Financial secu¬rity of the country and the enterprise: definition, relationship and security risks]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna Ekonomika, 7. http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=8059 (data zvernennja: 23.08.2021) [in Ukrainian].

Jeong, J., Kim, J., Son, H., & Nam, D-i (2020). The Role of Venture Capital Investment in Startups’ Sustainable Growth and Performance: Focusing on Absorptive Capacity and Venture Capitalists’ Reputation. Sustainability. Vol. 12. Іssue 8: 3447. https://doi.org/ 10.3390/su12083447 [in English].

Akter, B., & Iqbal, M. A. (2020). Failure Factors of Platform Start-ups: A Systematic Literature Review. Nordic Journal of Media Management. Vol. 1. Іssue 3, (pp. 433-459). https://doi.org/10.5278/njmm.2597-0445.6090 [in English].

Mazaraki, A. A. et al. (2016). Vnutrishnja torgivlja Ukrai’ny. Rozvytok vnutrishn’oi’ torgivli [Domestic trade of Ukraine. Development of domestic trade]. Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Zhukovs’ka, V. M. (2018). Social’nyj rozvytok organizacii’: potencial, upravlinnja, innovacii’ [Social development of the organization: potential, management, innovation]. Kyi’v: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Skawi’nska, E., & Zalewski, R.I. (2021). Activities of Food Retail Companies in Poland during the COVID-19 Pandemic in the Context of Food Security. Sustainability. Vol. 13, 7323. https://doi.org/10.3390/su13137323 [in English].

Cheng, K. (2021). Analysis of the development of e-commerce in the retail industry in recent years. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29461.86244. https://www.researchgate.net/ publication/350287174_Analysis_of_the_development_of_e-commerce_in_the_retail_ industry_in_recent_years (data zvernennja: 25.08.2021) [in English].

P’jatnyc’ka, G. T., & Grygorenko, O. M. (2019). Elektronna komercija V2S: rozvytok u Shidnij Jevropi, ryzyky ta efekt instytucional’nogo vytisnennja [B2C e-commerce: development in Eastern Europe, risks and the effect of institutional displacement]. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni: etapy stanovlennja ta problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. Іssue 1, 1, 121-129 [in Ukrainian].

StartupBlink (2021). Global Startup Ecosystem Index 2021. https://report.startupblink.com (data zvernennja: 02.07.2022) [in English].

StartupBlink (2019). Global Startup Ecosystem Index 2019. https://www.startupblink.com/ ?leaderboards&countries (data zvernennja: 2.07.2022) [in English].

StartupBlink (2022). Global Startup Ecosystem Index 2022 [in English].

Ireland, S. (2021). Most Stertup Friendly Countrieіs in the World. CEOWORLD magazine. https://ceoworld.biz/2021/04/26/most-startup-friendly-countries-in-the-world-2021 (data zvernennja: 2.09.2022) [in English].

Dannikov, O., & Sichkarenko, K. (2018). Konceptual’ni zasady cyfrovizacii’ eko-nomiky Ukrai’ny [Conceptual principles of digitization of the economy of Ukraine]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 17, 73-79 [in Ukrainian].

Derzhstat Ukrai’ny (2021) [State Statistics Service of Ukraine]. Statystychnyj shho-richnyk Ukrai’ny – Statistical yearbook of Ukraine. Kyi’v: DP "Derzhanalitinform" [in Ukrainian].

IMD World Competitiveness Center (2021). IMD World Digital Competitiveness ranking 2021 [in English].

StartUs Insights (2019). 5 Top In-Store Customer Analytics Startups Impacting Retail. https://www.startus-insights.com/innovators-guide/5-top-in-store-customer-analytics-startups-impacting-retail (data zvernennja: 26.08.2022) [in English].

StartUs Insights (2020). Global Startup Heat Map: 7 Retail Startups to Watch in 2021. https://www.startus-insights.com/innovators-guide/discover-7-retail-startups-you-should-watch-in-2021 (data zvernennja: 26.08.2022) [in English].

Sokolenko, D. (2022). Trendy investycij v ukrai’ns’ki startamy [Investment trends in Ukrainian startups]. Ucluster.org. https://ucluster.org/blog/2022/01/trendy-investytsij-v-ukrainski-startapy-u-2022 (data zvernennja: 20.08.2022) [in Ukrainian].

Car’ov, V. (2020). Ukrai’ns’kyj startap Mriyar otrymav $300 tysjach investycij dlja rozrobky platformy z torgivli avtozapchastynamy [Ukrainian start-up Mriyar received $300,000 in investment to develop a platform for trading auto parts]. https://uprom.info/ news/other/startapi/ukrayinskyj-startap-mriyar-otrymav-300-tysyach-investyczij-dlya-rozrobky- platformy-z-torgivli-avtozapchastynamy (data zvernennja: 20.08.2022) [in Ukrainian].

Guzenko, S. (2022). My stvoryly darkstor za try misjaci. Jak taki startapy zminjat’ rozdribnu torgivlju v Ukrai’ni [We established a darkstore in three months. How such startups will change retail trade in Ukraine]. https://mc.today/uk/blogs/mi-stvorili-darkstor-za-tri-misyatsi-yak-taki-startapi-zminyat-rozdribnu-torgivlyu-v-ukrayini (data zvernennja: 30.08.2022) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

П’ЯТНИЦЬКА , Г. (2022). Стартапи як драйвери розвитку торгівлі. cientia ructuosa, 145(5), 56–73. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)04

Номер

Розділ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА