Розвиток сільських територій як основа продовольчої безпеки України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(152)02

Ключові слова:

продовольча безпека, інновації, післявоєнна відбудова України, розвиток сільських територій, економічний україноцентризм.

Анотація

Продовольча безпека – одна з ключових цілей державної аграрної та економічної політики. Вона формує вектор руху до оптимального стану продовольчої системи будь-якої країни. У цьому сенсі моніторинг продовольчої безпеки є безперервним процесом. Але здебільшого для втілення цієї мети слід скоригувати корекція пріоритети розвитку та механізмів реалізації аграрної політики. Кожна країна має свій власний досвід реалізації аграрної політики та створення національної системи продовольчої безпеки.

Розглянуто проблеми продовольчої безпеки України в умовах війни та післявоєнний період відбудови, а також зв’язок перспективи роз­витку сільських територій з підвищенням рівня продовольчої безпеки. На основі найпо­ширеніших підходів до визначення продо­вольчої безпеки та базових аспектах сучасної концепції продовольчої безпеки, з огляду на соціально-економічні проблеми сільської місце­вості України як перешкоди для зміцнення продо­вольчої безпеки країни, вироблено пропо­зиції щодо їх профілактування та подолання. Введе­но поняття "економічний україноцентризм".

Біографія автора

Андрій ШИНЬКОВИЧ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н.,доцент кафедри публічного управління та адміністрування Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Agribusiness of Ukraine. Report for 2018. https://agribusinessinukraine.com

The Global Food Security Index. The Economist Newspaper Limited 2022. https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

Demographic and social statistics. (2022) Population and migration. The official website of the State Statistics Ser-vice of Ukraine. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm

Dynnyk, I. (2023). Strategizing regional development under martial law. Scientia fructuosa, 4, 4-18. http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/issue/view/183/235

Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2023". (2022) LIGA:LAW. https://ips.ligazakon.net/document/ji08079g?an=&ed=&dtm=&le=

Kulakovskaya, T. Methodology for assessing the level of food security of the country/Economic and social aspects of the development of Ukraine at the beginning of the 21st century. Materials of the XI International Scientific and Practical Conference October 15-16, 2020. Odessa National Academy of Food Technologies. (2020). 280 p. https://card-file.ontu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/07fac3c6-6da5-4836-942b-c66db0df45c7/content

Lysenko, A. (2022). Legal regulation as the basis for the rational functioning of Ukrainian agribusiness under martial law. Modern Aspects of Science: XXVI. Part of an international collective monograph/International Economic Institute s.r.o. Czech Republic: International Economic Institute s.r.o, (рр. 71-81). http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/12510

Novikova, N., Diachenko, O., & Goncharenko, O. (2023). Digital platforms as a driver of economic development. Scientia fructuosa, 4, 47-66. https://doi.org/10.31617/1.2023(150)04

On the State Budget of Ukraine for 2023: Law of Ukraine No. 2710-IX dated November 3, 2022 (as amended on April 15, 2023). Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text

Starychenko, E. (2018). Food security of the country as a socio-economic category. Agroworld, 13, 42-48.

Chechel O. (2014). Principles and mechanism of state regulation of the economy. Democratic governance, 13. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr

Shevchenko, O. (2021). Environmental and food security as components of ensuring economic security of Ukraine in a strategic format. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series. Law, 68, 110-117. http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/253935/251195. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.68.18

Regarding the problems of developing the social infrastructure of rural settlements. (2023). Analytic note. National Institute for Strategic Studies. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-problem-rozvitku-socialnoi-infrastrukturi-silskikh

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Як цитувати

ШИНЬКОВИЧ A. (2023). Розвиток сільських територій як основа продовольчої безпеки України. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 152(6), 18–30. https://doi.org/10.31617/1.2023(152)02

Номер

Розділ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА