Цифровий маркетинг та дизайн вражень у роздрібній торгівлі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(152)04

Ключові слова:

цифровий маркетинг, економіка вражень, дизайн вражень, роздрібна торгівля, підприємства роздрібної торгівлі, цифровий шлях споживача, точки контакту, точки взаємодії

Анотація

Стрімке поширення цифрових технологій, зміна поведінки споживачів, зростання кіль­кості онлайн-користувачів призвели до зміни бізнес-моделей підприємств роздрібної торгівлі. Серед них найпоширенішими є: інтернет-магазин, електронна дошка оголошень, елек­трон­ний маркетплейс, прайс-агрегатор. Ці бізнес-моделі передбачають використання ме­то­дів та інструментів цифрового маркетингу. До того ж з погляду принципу омніканальності в цифровому маркетингу важливо забезпечити можливість споживачам здійснювати покупки у фізичних магазинах. Такі додаткові мож­ливості дозволять формувати позитивні вра­ження споживачів. Метою статті є обґрун­тування цифрових методів та інструментів у створенні вражень споживачів підприємств роздрібної торгівлі. У ході дослідження використовувались загальнона­укові методи ана­лізу та синтезу, системно-структурного ана­лізу, порівняння, систем­ний, логічного уза­галь­нення. У статті запропоновано застосову­вати концепцію дизайну вражень, що дає змогу узгодити цілі та інструменти цифрового маркетингу з точками взаємодії на цифровому шляху споживача за областями виявлення вра­жень. Це забезпечує формування унікального досвіду кожного користувача на основі позитивних вражень, які є запланованими з боку підприємства. Для планування вражень важ­ливо сформувати перелік точок взаємодії на основі побудованої CJM-карти шляху спожи­вача. Водночас з методами та інструментами цифрового маркетингу підприємств роздрібної торгівлі, рекомендовано застосовувати новітні підходи до планування вражень споживачів, до яких віднесено дизайн вражень. Дизайн та забезпечення планових вражень відбувається в кожній точці взаємодії на шляху споживача у цифровому середовищі як онлайн, так й офлайн. Знання цільової аудиторії та систематична праця щодо виявлення недоліків та їх усунення в кожній точці взаємодії сприятимуть форму­ванню позитивних вражень, стійких асоціацій з брендом, покращання іміджу та користу­вацького досвіду. Це сприятиме досяг­ненню цілей цифрового маркетингу та бізнесу в цілому.

Біографія автора

Тетяна ЯНКОВЕЦЬ, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Brown, P. (2019). Aesthetic Intelligence: How to Boost It and Use It in Business and Beyond. HarperCollins, 294 р.

Deiss, R., & Henneberry, R. (2020). Digital Marketing. 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 368 p.

Rosman, R., & Duren, M. (2019). Impression design. Tools and templates for creating positive emotions for the client from interaction with the company and product. Columbia University Press, 332 p.

SimilarWeb (n.d.). Analytical resource. https://similarweb.com/

Bosovska, M., Bovsh, L., & Okhrimenko A. (2022). Digital transformation of marketing technologies. Scientia·Fructuosa, 144(4), 52-71

Hlinenko, L.K., & Dainovskyi, Yu.A. (2018). The state and prospects for the development of e-commerce in Ukraine. Marketing and innovation management, 1, 83-102. https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-06

Kotler, F., Kartadzhaia, Kh., & Setiavan, A. (2020). Turning from traditional to digital: Internet promotion technologies. Kyiv: Force Ukraine, 224 p.

Marchuk, O.O. (2018). Digital marketing as an innovative management tool. Economy and society, 17, 296-299. https://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/43.pdf. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-43

Oklander, M.A., & Romanenko, O.O. (2015). Specific differences between digital marketing and Internet marketing. Economic bulletin of NTUU "KPI": a collection of scientific papers, 12, 362-371.

Pain, II B. Dzh., & Hilmor, Dzh. (1998/2021). Economy of impressions. The battle for the client's time, attention and money; trans. from English. K.: Vivat, 368 p.

Poliakh, S.S. (2020). The essence of digital marketing instruments and methods in modern business. Strategy of economic development of Ukraine, 46, 53-63. http://sedu.kneu.edu.ua/article/view/209513/209519. https://doi.org/10.33111/sedu.2020.46.053.063

Rouz-Kollinz, F. (2023, July 24). The Future of E-Commerce: Trends to Watch in 2023 to Succeed. Ranktracker. https://www.ranktracker.com/uk/blog/the-future-of-ecommerce-trends-to-watch-in-2023-for-success/

Selishchev, M. (2023, April 7). TOP-10 marketplaces of Ukraine. HoroshopBlog. https://horoshop.ua/ua/blog/top-10-marketplaces-of-ukraine/

Iankovets, T. (2022a). Strategic management of digital marketing. Scientia·Fructuosa, 145(5), 93-112.

Iankovets, T. (2022b). The digital path of the consumer in the conditions of the formation of the economy of impressions. Features and trends of socio-economic development in global and local dimensions: International scientific conference (October 21-22, 2022. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 101-105

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Як цитувати

ЯНКОВЕЦЬ T. (2023). Цифровий маркетинг та дизайн вражень у роздрібній торгівлі. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 152(6), 51–63. https://doi.org/10.31617/1.2023(152)04

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО