Привабливість підприємств торгівлі на ринку праці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(152)06

Ключові слова:

працевлаштування студентів, ринок праці, розподіл праці, привабливість підприємства, рівень привабливості, бренд роботодавця

Анотація

Студенти є привабливим сегментом на ринку праці, оскільки молодь швидко нав­чається, володіє навичками роботи з сучасними інформаційними технологіями, схильна до підтримки і розвитку корпо­ративної культури тощо. Метою статті є визначення рівня привабливості торговель­них підприємств з погляду студентів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ринку праці. Гіпотетичним припущенням є те, що для студентів при виборі місця роботи та стажування, торговельні підпри­ємства за своєю привабливістю між собою суттєво не відрізняються. Проведене резуль­тати дослід­ження сучасних трендів розвит­ку українсь­кого ринку праці свідчать, що під час війни відбулися суттєві зміни, зокрема кількість вакансій зменшилася у 25 разів. Підприємст­ва, зі свого боку, намагались насамперед зберегти наявний персонал і шукали нові можливості для успішного функціонування. Відбулась масова міграція населення у безпечні місця – наразі за кордоном пере­буває близько 20 % населення України. Збереження працездатного насе­лення в Україні є важливим завданням держави і бізнесу. Кількість вакансій у сфері торгівлі за 8 місяців 2023 р. зросла на 67 %, у серпні у сфері торгівлі на  ринку праці за R-Index відбулась стабілізація. 
Досліджено сприй­няття студентами привабливості підпри­ємств для роботи та стажування. Для цього проведено опитування серед студентів (1341 респондент) з досвідом та без досвіду роботи. Для аналізу результатів опитування використано: математичне споді­вання, середньоквадратичне відхилення та коефіці­єнт варіації результатів експертної оцінки. Проведено рейтингування підприємств за їх привабливістю для роботи та стажу­вання у сфері торгівлі. Серед 9 провідних підприємств найбільш привабливими за резуль­татами опитування визначено "Rozetka", "Fozzy Group" і "Comfy". Прове­дене дослі­дження дасть змогу виявити найкращі практики управління брендом роботодавця, допоможе підприємствам вра­хо­вувати очікування своєї цільової аудиторії. 

Біографії авторів

Ірина ФЕДУЛОВА, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Державного торговельно-економічного університету

Марина ДЖУЛАЙ, Державний торговельно-економічний університет

магістр, аспірант кафедри менеджменту Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Eurostat Statistics Explained. Unemployment statistics and beyond. (2023, 20 September). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics_and_beyond#Trends_in_the_unemployment_rate

Greso, F. (2020). Emotional Text Mining: Customer profiling in brand management. International Journal of Information Management, 51, 123-130. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.007

Mosley, R. (2009). Employer Brand. The Performance Driver No Business Can Ignore. A Shoulders of Giants Publication, 4. https://ru.scribd.com/document/220691312/Richard-Mosley-EArticle

Robota.ua. (2023, 20 September). Analysis of the labor market in Ukraine. https://rau.ua/novyni/rau-i-robota-ua-rinok-praci-2023/

Rosethorn H. (2009). The Employer Brand. Keeping Faith with the Deal. Farnham: Gower Publishing Limited, 11.

Work.ua. (2023, 10 September). Statistics of wages in Ukraine. https://www.work.ua/stat/salary/?time=year2022

Bilorus, T. V., & Firsova, S. H. (2018). Organizational support for the formation and development of the employer's company brand. Economics, Management, Marketing, 7, 316-318.

Civil network OPORA. (2023, 7 September). The impact of a full-scale war on the migration of Ukrainians: how the scale of displacement is assessed by the state of Ukraine and international organizations. https://www.oporaua.org/viyna/vpliv-povnomasshtabnoyi-viini-na-migratsiiu-ukrayintsiv-iak-masshtabi-peremishchennia-otsiniuiut-derzhava-ukrayina-ta-mizhnarodni-organizatsiyi-24523#%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%92%D0%9F%D0%9E

State Migration Service of Ukraine. (2023, 30 August). https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani.html

Ministry of Social Policy of Ukraine. (2023, 1 September). https://www.ioc.gov.ua/dashboardVpo/

Ministry of Finance of Ukraine. (2023, 5 September). https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

National Bank of Ukraine. (2023, 5 September). https://forbes.ua/news/bezrobittya-v-ukraini-zalishatimetsya-u-2023-rotsi-na-rivni-26-nbu-03022023-11513

Smetaniuk, O. A. (2020). The essence and significance of the systematic formation of the employer's brand. Materials of the XLIX scientific and technical conference of VNTU divisions, Vinnytsia, April 27-28. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/8754

Dragan, О., Solomka, О., & Maznyk, L. (2022). Employer Brand Of Food Industry Enterprises. Economics and enterprise management, 67, 111-115. https://doi.org/10.32843/infrastruct67-20

Varis, І., Kravchuk, О., & Spirina, К. (2022). Digital Environment of Employer Brand Development. Economy and society, 36. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-28

Stepanova, L. V., & Tuzhylkina, O. V. (2018). Formation of a positive concept of the employer brand. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, 5, 125-130.

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. (2023, 6 September). https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Tsymbaliuk, S. O. (2015). Research and formation of the employer brand: theoretical and applied aspects. Problems of Economics, 4, 247-252.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Як цитувати

ФЕДУЛОВА I., & ДЖУЛАЙ M. (2023). Привабливість підприємств торгівлі на ринку праці. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 152(6), 79–98. https://doi.org/10.31617/1.2023(152)06

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають