Віртуальні активи в умовах глобальної економічної нестабільності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)03

Ключові слова:

рецесія, криза, криптовалюта, біткоїн, блокчейн

Анотація

Віртуальні активи, такі як крипто­валюти, стали об’єктом значного інтересу в умовах глобальної економічної нестабіль­ності, коли люди шукають альтер­нативні інвес­тиційні можливості та засоби збере­жен­ня коштів. Однією з причин зро­стання популярності віртуальних акти­вів у таких умовах є їх незалежність від тра­ди­ційних фінансових ринків і потенціал у диверси­фікації інвестиційного портфеля. За еконо­мічної нестабіль­ності такі традиційні акти­ви, як акції та облігації, можуть сильно залежати від коливань ринку. Натомість віртуальні активи можуть стати для інвесторів способом зберегти свої кошти та навіть отримати прибуток. Водночас ринок віртуальних активів є надзвичайно ризико­ваним. Він відомий своєю волатильністю, що може призвести до значних втрат для інвесторів. Відтак, інвестиційна стратегія, що передбачає розподіл активів для змен­шення ризику, є оптимальною в умовах економічної неста­біль­ності. Віртуальні активи можуть відіграти важли­ву роль у диверсифікації інвести­ційного портфеля, зменшуючи за­галь­ний ризик, оскільки ці активи можуть реагувати на ринкові події незалежно від тра­ди­ційних активів. Метою цього дослі­дження є визначення можли­востей викорис­тання віртуальних активів в умовах глобаль­ної економічної нестабіль­ності. Застосо­вано загальнонаукові та спеціальні методи: спостереження, опис, порів­няння, аналіз та синтез. Використано дані про ціни вірту­альних активів та бір­жові індекси в онлайн середовищах Traading­View та CoinMar­ketCap. Розглянуто перева­ги використання вір­туальних активів на основі технології блокчейн (на прикладі біткоїну) в умовах глобальної економічної нестабільності. Прове­дено порівняльний аналіз ціни біткоїну з провідними біржовими індексами, що впливають на глобальну еконо­міку. Визначено основні переваги та недоліки використання віртуальних активів як інве­стиційних інструментів та перспек­тиви їх використання у цій сфері.

Біографії авторів

Тетяна МЕЛЬНИК, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н.,  професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету

Олег КЛИМ , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно‐економічного університету

Посилання

Law of Ukraine No. 2074-IX "About virtual Assets". (2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text

Proposal for a regulation of the european parliament and of the counciL on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. (2020). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593

A peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin. (n.d.). https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper

Mazaraki. A., Mel'nyk, T., & Demkiv, Ju. (2022). Goldinvestment constant in world economic transformations. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 1, 4-25. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(141)01

Cheon, M., Choi, H., Joo, H., & Lee, O. (2023). Disclosing the relationship between NASDAQ and Bitcoin via Artificial Intelligence Approach: Machine Learning and deep learning. Artificial Intelligence and Communication Technologies, 1053-1062. https://doi.org/10.52458/978-81-955020-5-9-100

Ciaian, P., Rajcaniova, M., & Kancs, d'Artis. (2015a). The economics of Bitcoin Price Formation. Applied Economics, 48(19), 1799-1815. https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1109038

Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. International Review of Financial Analysis, 62, 182-199. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003

Elendner, H., Trimborn, S., Ong, B., & Lee, T. M. (2018). The cross-section of crypto-currencies as financial assets 1 1Financial support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft via CRC 649 "economic risk" and IRTG 1792 "high dimensional non stationary time series," Humboldt-Universität zu Berlin, is gratefully acknowledged. Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion. Vol. 1, 145-173. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00007-5

Partz, H. (2023, May 15). Bitcoin a top 3 asset in the event of US debt default: Survey. Cointelegraph. https://cointelegraph.com/news/bitcoin-top-3-asset-in-us-debt-default-survey

Howarth, J. (2023, March 14). How many cryptocurrencies are there in 2023? Exploding Topics. https://explodingtopics.com/blog/number-of-cryptocurrencies

Blockchain industry has a promisisng future in Ukraine - СЕО Whitepay Hlib Udovichenko. European Business Association. https://eba.com.ua/blokchejn-industriya-maye-velyke-majbutnye-v-ukrayini-seo-whitepay-glib-udovychenko/

Bitcoin treasuries. (2023, August 12). 59

Biggest Companies Holding (Public/Priv). https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/

The global risks report 2022 - World Economic Forum. (n.d.). https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

Ganne, E. (2018). Can blockchain revolutionize international trade? World Trade Organization.

Live stock, index, futures, forex and bitcoin charts on TradingView. TradingView. (n.d.). https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTO%3ABTCUSD

Bitcoin price Today, BTC to USD live price, marketcap and Chart. CoinMarketCap. (n.d.). https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

МЕЛЬНИК T., & КЛИМ . O. (2023). Віртуальні активи в умовах глобальної економічної нестабільності. cientia ructuosa, 151(5), 34–47. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)03

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО