Стимулювання продажів вітчизняних товарів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)07

Ключові слова:

стратегія імпортозаміщення, імпортозалежність торгівлі, учасники ланцюга постачання, постачальники, підприємство торгівлі, роздрібний товарооборот

Анотація

Стратегія імпортозаміщення в національ­ній економічній політиці, яка передбачає створення умов для розвитку внутрішнього виробництва, переважно базується на вироб­ни­чих можливостях і спрямована на забез­печення соціально-економічних та безпе­кових потреб країни. Значно менше акцент робиться на можливості заміщення товарами вітчиз­няного виробництва попиту населення. Однак, з огляду на соціальну безпеку, особливо в умовах воєнного стану, коли мають місце зриви у постачанні продукції, зокрема імпорт­ної, взаємозв’язок промислового та торговель­ного секторів у межах політики імпортозаміщення видається несправедливо недооціненим. Тож актуальними стають питання врахування параметрів роздрібної торгівлі при визначенні пріоритетів національної політики імпорто­заміщення. Відтак, метою статті є дослідження потенціалу впливу роздрібної торгівлі на реалізацію політики імпорто­заміщення в країні та визначення напрямів підтримки торговельним бізнесом внутріш­нього виробництва у воєнний час з перспек­тивою повоєнного відновлення України. З використанням методів аналізу та синтезу, порівняння, групування та систематизації,
в статті досліджено рівень імпорто­залежності роздрібної торгівлі України у довоєнний період, що дає уявлення про потенціал імпортозаміщення в галузі. Оці­нювання товарної структури роздрібного товарообороту за критерієм співвідношення вітчизняної та імпортної продукції дозволило встановити товарні групи, внутрішнє вироб­ництво яких необхідно підтримувати і роз­вивати. За допомогою аналізу динаміки товар­ної структури імпорту в довоєнний і воєнний період, виділено товарні позиції, по яких відбулось відновлення ланцюгів постачання і на які достатньо високим є внутрішній попит, що відображає потреби ринку в умовах воєнного стану. Також, спираючись на аналі­тичну оцінку важелів впливу торговельного бізнесу на своїх партнерів по ланцюгах постачання – вітчизняних постачальників, визна­чено напрями його підтримки внутріш­нього, імпортозаміщуючого виробництва. Долучення підприємств торгівлі до реалізації національної стратегії імпортозаміщення з перспективою повоєнного відтворення перед­бачає трансформацію підходів до інтегро­ваного управління ланцюгами постачання.

Біографії авторів

Людмила ХАРСУН, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики Державного торговельно-економічного університету

Тетяна ЛУЧНИКОВА, Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики Державного торговельно-економічного університету

Наталія ШУЛЬПІНА, Київський національний лінгвістичний університет

доцент кафедри менеджменту і маркетингу Київського національного лінгвістичного університету

Посилання

Douglas, A. Irwin. (2020, July 8). Import substitution is making an unwelcome comeback. https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/import-substitution-making-unwelcome-comeback

Troy, Segal. (2021, January 02). Import Substitution Industrialization (ISI) Defined, With Example. (Reviewed by Thomas Brock). https://www.investopedia.com/terms/i/importsubstitutionindustrialization.asp

Vojna v Ukraine.com. (2023, May 11). 10% growth per year is a requirement from business to government. https://vojna-v-ukraine.com/ukraine-now/44554-10-zrostannja-na-rik.html

Vojna v Ukraine.com. (2023, May 29). Occupiers destroyed 22% of warehouses in Ukraine. https://vojna-v-ukraine.com/ukraine-now/47959-okupanti-znischili-22-skladskih-primischen.html

Boyko, Yu. (2023, April 14). Representatives of food retail have united to stabilize the supply chain of basic products. RBC - Ukraine. https://www.rbc.ua/rus/news/predstavniki-produktovogo-riteylu-ob-ednalis-1681452248.html

Danylyshyn, B. (2023, March 3). How to ensure economic growth in conditions of war? Economic pravda. https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/3/697664/

Deineko, L.V. (Ed.) (2022). Future challenges for the industrial development of Ukraine: scientific report. National Academy of Sciences of Ukraine, State University of Economics and forecast. «National Academy of Sciences of Ukraine», 184 p. http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/Vyklyky-majbutnjogo-dlja-promyslovogorozvytky.pdf

State Statistics Service of Ukraine. (2023). Commodity structure of foreign trade in 2022. https://www.ukrstat.gov.ua/

State Statistics Service of Ukraine. (2023). Commodity structure of foreign trade in January-April 2023. https://www.ukrstat.gov.ua/

State Statistics Service of Ukraine. (2022). Commodity structure of retail turnover of enterprises in food and non-food goods in 2021. https://www.ukrstat.gov.ua/

State Statistics Service of Ukraine. (2022). The share of sales by retail enterprises of goods produced on the territory of Ukraine for (2017-2021). https://www.ukrstat.gov.ua/

Lupak, R.L. (2018). State policy of import substitution in the system of ensuring economic security of Ukraine: priorities and implementation tools. Lviv: NNVK "ATB" Publishing House. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2018_Monografiya_Lupak_R._L. pdf

Simonenko, K. (2022, April 29). Direct deliveries: selling foreign goods without Ukrainian marking helps to quickly meet demand in wartime. RAU. https://rau.ua/dosvid/prjami-postavki-inozemnih-tovariv/

Government portal. (2021, November 5). The Ministry of Strategy and Industry will initiate the formation of the State Register of Import Substitution and Cooperation in Strategic Industries. https://www.kmu.gov.ua/news/minstrategprom-zapochatkuye-formuvannya-derzhavnogo-reyestru-importozamishchennya-ta-kooperaciyi-u-strategichnih-galuzyah-promislovosti

Shevchenko, A.V. (2023). Prospects of import substitution of Russian and Belarusian goods in the domestic market of Ukraine. National Institute of Strategic Studies, Department of Sectoral Economy. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-02/importozamischennyarf_df.pdf

Shcherbak, A. (2023, May 9). How to reconcile retailers with manufacturers? Mirror of the week. https://zn.ua/ukr/business/jak-pomiriti-rozdrib-iz-virobnikami.html

Legal Gazette. Online. (2022, December 21). Imports and exports of Ukraine: the impact of the war. https://yur-gazeta.com/golovna/import-ta-eksport-ukrayini-vpliv-viyni.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

ХАРСУН L., ЛУЧНИКОВА T., & ШУЛЬПІНА N. (2023). Стимулювання продажів вітчизняних товарів. cientia ructuosa, 151(5), 107–122. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)07

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають