Бюджетна політика держави в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(144)07

Ключові слова:

бюджетна політика, державний бюджет, дохід державного бюджету, видатки державного бюджету, пріоритетні видатки бюджету, економічний розвиток країни

Анотація

Вступ. Бюджетна політика в умовах воєнного стану відіграє ключову роль у ста­бі­лізації економіки, функціонуванні бюджет­ної системи та координації її ланок для ефек­тивного виконання державою своїх функцій.

Проблема. Повномасштабне вторгнення на територію нашої країни змусило уряд пере­глянути поставлені раніше цілі з метою пере­орієнтації на збільшення фінансування обо­рони та соціального захисту населення, залу­чення міжнародної підтримки.

Метою статті є розкриття особли­вос­тей бюджетної політики як одного з важли­вих інструментів регулювання фінансової політики держави в умовах воєнного стану.

Методи. У проведеному дослідженні засто­совано загальні та спеціальні наукові методи: системний, структурний, порівняння, якісного та кількісного аналізу, наукового абстрагу­вання і синтезу.

Результати дослідженя. В умовах воєн­ного стану урядом прийнято рішення змінити пріо­ритетні напрями бюджетної політики, що вплинуло на стан виконання державного бюд­жету. Розвивається і посилюється міжнародна фінансова підтримка держав та організацій.

Висновки. За воєнного стану особливо важливо ефективно регулювати бюджетний процес та забезпечити виконання державного бюджету, покращувати рівень міжнарод­ного партнерства.

Біографії авторів

Тетяна КАНЄВА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, декан факультету фінансів та обліку

Анна ГАЛАБУРДА, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри фінансів

Посилання

Chugunov, I. (2021). Byudzhetna stratehiya suspil’noho rozvytku [Budget strategy of social development]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Chugunov, I., & Nasibova, O. (2021). Finansovi imperatyvy rozvytku sotsial’noho zakhystu naselennya [Financial imperatives for the development of social protection]. Visnyk KNTEU – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 136(2), 114-130 [in Ukrainian].

Lysyak, L. (2017). Finansove zabezpechennya sotsial’noho zakhystu v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Financial support of social protection in Ukraine: problems and prospects]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu – Bulletin of Dnipropetrovsk University. Vol. 11(1), (pp. 23-30) [in Ukrainian].

Makohon, V. (2016). Formuvannya dokhidnoyi chastyny byudzhetu yak skladovoyi finansovo-ekonomichnoho rehulyuvannya [Formation of the revenue side of the budget as a component of financial and economic regulation]. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya – Scientific view: economics and management. Vol. № 1 (55), (pp.100-106) [in Ukrainian].

Selivestrova, L., & Adamenko, I. (2018). Finansova systema Ukrayiny: Osoblyvosti funktsionuvannya ta napryamy udoskonalennya [Financial system of Ukraine: Features of functioning and directions of improvement]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state. Vol. № 6, (pp.17-20) [in Ukrainian].

Pasichnyy, M. (2020). Byudzhetna polityka ta ekonomichnyy rozvytok. [Budget policy and economic development]. Ekonomichnyy visnyk universytetu – Economic Bulletin of the University. Vol. № 44, (pp. 153-164) [in Ukrainian].

Hospodarskyy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2013 r. № 436-IV [Economic Code of Ukraine dated 16.01.2013 № 436-IV]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text [in Ukrainian].

Fedosov, V., & Yuriy, S. (2012). Byudzhetna systema [Budget system]. Tsentr uchbov. literatury. Ternopil: Ekon. dumka [in Ukrainian].

Chugunov, I., & Makohon, V. (2018). Byudzhetna stratehiya v umovakh ekono-michnykh peretvoren’ [Budget strategy in the conditions of economic transformations]. Visnyk KNTEU – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. Vol. № 5, (pp. 5-18) [in Ukrainian].

Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny "Pro Byudzhetnu deklaratsiyu na 2022-2024 r.". № 1652-IX vid 15.07.2021 r. [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Budget Declaration for 2022-2024". № 1652-IX dated 15.07.2021]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1652-IX#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do rozdilu VI "Prykintsevi ta perekhidni polozhennya" Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny" №2134- IX vid 15.03.2022 r. [Law of Ukraine "On Amendments to Section VI" Final and Transitional Provisions "of the Budget Code of Ukraine and Other Legis¬lative Acts of Ukraine" № 2134-IX dated 15.03.2022]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2134-20#Text [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny "Pro zatverdzhennya Poryadku vykonannya povnovazhen Derzhavnoyu kaznacheyskoyu sluzhboyu v osoblyvomu rezhymi v umovakh voyennoho stanu" № 590 vid 9 chervnya 2021 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law" № 590 of June 9, 2021]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0 %BF#n9 [in Ukrainian].

Derzhavnyy veb-portal byudzhetu dlya hromadyan [State web portal of the budget for citizens]. https://openbudget.gov.ua [in Ukrainian].

Makohon, V. (2018). Byudzhetna stratehiya derzhavy [Budget strategy of the state]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Radionov, Yu. (2019). Formuvannya vydatkiv byudzhetu [Formation of budget expenditures]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Komentari ekspertiv. Vykonannya byudzhetu v umovakh viyny: prohnoz tendentsiy. Instytut stratehichnykh doslidzhen [Expert comments. Budget execution in wartime: forecast trends. National Institute for Strategic Studies]. https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/vykonannya-byudzhetu-v-umovakh-viyny-prohnoz-tendentsiy [in Ukrainian].

Finansuvannya derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny z pochatku povnomasshtabnoyi viyny. Ofitsiynyy portal Ministerstva finansiv Ukrayiny [Financing of the state budget of Ukraine since the beginning of the full-scale war. Official portal of the Ministry of Finance of Ukraine]. https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_ since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 [in Ukrainian].

Za mynulyy tyzhden bilshe 6 tysyach hromadyan ta predstavnykiv biznesu doyednalysya do kupivli viyskovykh OVDP – depozytariy NBU. Ofitsiynyy portal Natsionalnoho banku Ukrayiny [Over the past week, more than 6,000 citizens and business representatives joined the purchase of military IGLBs – the NBU depository. Official portal of the National Bank of Ukraine]. https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minuliy-tijden-bilshe-6-tisyach-gromadyan-ta-predstavnikiv-biznesu-doyednalisya-do-kupivli-viyskovih-ovdp--depozitariy-nbu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-05

Як цитувати

КАНЄВА , Т., & ГАЛАБУРДА, А. (2022). Бюджетна політика держави в умовах воєнного стану. cientia ructuosa, 144(4), 98–109. https://doi.org/10.31617/1.2022(144)07

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА