Банківська система України в умовах війни

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(144)09

Ключові слова:

банки, банківська система, рефінансування, ліквідність, диджиталізація

Анотація

Вступ. З початком воєнних дій на тери­торії України в лютому 2022 р. вітчизняна банківська система зазнала значних потря­сінь та функціонує в режимі стресу і невизна­ченості. При цьому банки продовжують свою діяльність, намагаються виконувати всі свої зобов’язання та дотримуватися норма­ти­вів. Проте очевидним є те, що в бан­ківському секторі відбуваються певні трансформації. Банківська система вимушена оперативно підлаштовуватися до функціонування в умо­вах воєнного стану.

Проблема. Визначені обставини обумо­вили зміни у банківській інфраструктурі, вплинули на поточні тенденції банківського ринку та активізували темпи диджиталі­зації банківських процесів.

Метою статті є дослідження функціо­нування вітчизняної банківської системи в умовах воєнного стану.

Методи. У процесі дослідження викорис­тано методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, групування, системного підходу.

Результати дослідження. Розглянуто особ­ливості діяльності вітчизняної банківської системи та функціонування банків в умовах воєнного стану. Визначено зміни, що відбу­лися у структурі банківського сектора та банківській інфраструктурі під час воєнного стану. Досліджено ключові тенденції банків­ського ринку в період воєнного стану. Зокрема, ідентифіковано особливості диджиталізації банків у нинішніх умовах. Крім того, визна­чено ключові принципи та інструменти фінан­сової підтримки банків регулятором.

Висновки. В умовах воєнного стану шля­хом злагоджених дій регулятора та банків банківська система країни функціонує дос­татньо стабільно і забезпечує безперервну роботу фінансових установ. За період воєн­ного стану значних змін у структурі банків­ського ринку не відбулося, проте певної транс­формації зазнала інфраструктура банків. Крім того, поточні тенденції банківського ринку демонструють наявність очевидних складнощів у роботі банків, що обумовлені впливом воєнного стану. Попри воєнні ризики банки мають достатньо високий рівень лік­від­ності, що дає змогу забезпечувати по­дальше безперервне здійснення безготівкових розрахунків та інших зобов’язань.

Біографії авторів

Олена ЕРКЕС , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи

Оксана КАЛИТА , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи

Тетяна СУНДУК , Державний торговельно-економічний університет

старший викладач кафедри банківської справи

Посилання

Dovgan, Zh. M. (2020). Calling banks in a Covid-19 pandemic. Innovative economy, 7-8, 119-124. http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/683/766 [in Ukrainian].

Zaverbniy, A. S., & Sokulskiy, N. R. (2021). Pandemic as a catalyst for digitalization of the banking system in Ukraine. Investments: practice and experience, 2, 5-9 [in Ukrainian].

Marinchak, L. R, & Masik, I. S. (2020). Features of the functioning of banking institutions in Ukraine during the pandemic. Scientific Bulletin IFNTUNG. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry, 1 (21), 174-183 [in Ukrainian].

Pervin, Dadashova (2022). Financial defense of the country. How the banking system works during the war. Economic truth. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/16/684104 [in Ukrainian].

Review of the NBU banking sector (2022, May). National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-03.pdf?v=4 [in Ukrainian].

The state of the financial sector of Ukraine and the NBU’s measures to support its smooth operation under martial law (2022). National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu [in Ukrainian].

Resolution of the NBU from 24.02.2022. № 22. On the peculiarities of maintaining the liquidity of banks during martial law. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0022500-22#Text

Loans are provided by the National Bank for a period of more than 30 calendar days (2022). National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days [in Ukrainian].

Ukraine’s economy during the war (2022). Analytical note. Center for Economic Strategy. https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022/04 [in Ukrainian].

Law of Ukraine from 01.04.2022 № 2180-IX. On amendments to some laws of Ukraine to ensure the stability of the deposit guarantee system for individuals. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2180-20 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-05

Як цитувати

ЕРКЕС O., КАЛИТА O., & СУНДУК T. (2022). Банківська система України в умовах війни. cientia ructuosa, 144(4), 122–133. https://doi.org/10.31617/1.2022(144)09

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають