Групи продуктів з удосконаленим ринковим доступом і покращеним експортом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)02

Ключові слова:

експорт, імпорт, доступ на ринок, торгівля, нетарифні заходи, ПВЗВТ, регуляторні бар’єри, система інфраструктури якості ЄС, продукти та сектори України

Анотація

Вступ. Результати діяльності України в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, включаючи положення про поглиб­лену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), покращання доступу до ринку означають не тільки зниження тарифів, а й зменшення нетарифних заходів шляхом узго­дження з правилами ЄС.

Проблема. Конкуренція між правилами приводить до зближення стандартів на прак­тиці. Однак питання про те, чи можуть національні відмінності продовжуватися, є емпіричним.

Метою дослідження є визначення взаємо­зв’язку між групами товарів з покращеним доступом та експортом у контексті євро­пейських перспектив подальшого розвитку України.

Методи. Використано загальні та спеці­альні методи дослідження.

Результати дослідження. Обґрунтовано, що український бізнес може підвищити про­дуктивність та ефективність своєї діяль­ності завдяки прийняттю стандартів ЄС на 13–30 %. Встановлено, що менша частка імпорту в загальному імпорті конкретної країни означала б більші торгові витрати в цій країні для країни-експортера, і навпаки. Ідентифіковано всі продукти з кодами HS4, частка ринку яких в ЄС менша, ніж на світовому ринку. Виявлено неефективну про­дукцію в рамках ПВЗВТ. Для ідентифікації цих продуктів запропоновано спеціальну фор­мулу. Запропоновано економіко-матема­тич­ний підхід до оцінювання зростання екс­порту в умовах безконфліктності торгівлі.

Висновки. Тарифи самі по собі не є єди­ною перешкодою для входу на ринок ЄС. Деякі з найбільших витрат на торговельні операції вважаються основною перешкодою для розвитку експорту, який розглядався в рамках ПВЗВТ. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на оцінці конкурентоспро­можності продуктів із покращеним доступом.

Біографії авторів

Марк ХЕЛЛАЄР , CTA Economic & Export Analysts

доктор філософії (Міжнародні економічні відносини), директор CTA Economic & Export Analysts

Галина П’ЯТНИЦЬКА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту

Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ , Чорноморський банк торгівлі та розвитку

к. е. н., доцент, віце-президент з фінансових питань Чорноморського банку торгівлі та розвитку

Посилання

Matthews, A. (2003). Regional Integration and Food Security in Developing Countries. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/3/y4793e/y4793e05.htm#fn7 [in English].

Duginets, G., Diachenko, O., Mazaraki, N., & Golovachova, O. (2019). Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society. Ed. Ganna Duginets. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in English].

VOŠTA, ILAN & U IYENK, ITLANA & ABR Á, J EF (2016). Ukraine-EU Deep and Comprehensive Free Trade Area as Part of Eastern Partnership initiative. Journal of International Studies [in English].

Petrov, R. (2018). The impact of the EU-Ukraine association agreement on consti¬tutional reform and judicial activism in Ukraine. Review of Central and Central East European Law, 43 (2), 99-115 [in English].

Rabinovych, M. (2022). EU-Ukraine "deep" trade agenda: the effectiveness and impact perspectives. Int Polit. https://doi.org/10.1057/s41311-022-00384-x [in English].

Baležentis, О., & Yatsenko (2018). Trade Integration As etries of Ukraine and the EU. The Journal of International Economic Policy, 1(28), 33-63. http://iepjournal.com/journals_eng/28/2018_2_Basenentius_Yatsenko.pdf [in English].

Hlibko, S., Matyushenko, I., & Petrova, M. (2020). Assessment of the development of foreign trade in high-tech production of Ukraine under the association with the EU. Business Management and Education. Vol. 18. Issue 1, (pp. 157-182). 10.3846/bme.2020.11578 [in English].

Shnyrkov, O., Rogach O., Reznikova N., & Nanavov A. (2020). Ukraine’s export diversification: the impact of economic integration and disintegration. Journal Global Policy and Governance. Vol. 9. Issue 1, (pp. 3-18). https://transitionacademiapress.org/jgpg/article/view/297 [in English].

Hellyer, M., Piatnytskyi ,V., & Piatnytska, G. (2021). Effect of Tariff Liberalization under the DCFTA with the EU on Ukraine’s Extensive Margin of Trade. International Journal of Entrepreneurship. Vol. 25. Issue 3, (pp. 1-13). https://www.abacademies.org/articles/effect-of-tariff-liberalization-under-the-dcfta-with-the-eu-on-ukraines-extensive-margin-of-trade.pdf [in English].

MATTOO, A., & FINK, C. (2002). Regional Agreements and Trade in Services: Policy Issues, World Bank Policy Research Working Paper 2852. June. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2852

Mattoo, A., & Fink, C. (2004). Regional Agreements and Trade in Services: Policy Issues. Journal of Economic Integration, 19(4), 742-779. http://www.jstor.org/stable/23000721 [in English].

Schiff, M., & Winters, A. (2003). Regional Integration and Development. Washington, D.C., World Bank and Oxford, Oxford University Press [in English].

Mangelsdorf, A., Ferro, E., & Wilson, J. S. (2014). The Trade Impact of European Regulatory Standards for Developing Countries. European Trade Study Group Conference [in English].

AFNOR (2009). The Economic Impact of Standardization – Technological Change, Standards and Long-Term Growth in France. Paris [in English].

DIN (2000). Economic Benefits of Standardization. Vol. 3. Berlin: Beuth [in English].

DTI (2005). The Empirical Economics of Standards. DTI ECONOMICS PAPERS, 12. London [in English].

RONEN, Eyal (2017). Quantifying the trade effects of NTMs: A review of the empirical literature. Journal of Economics and Political Economy. Vol. 4. Issue 3. September [in English].

GRUEBLER, J., GHODSI, M., & STEHRER, R. (2016). Assessing the impact of non-tariff measures on imports. The Vienna Institute for International Economic Studies [in English].

Hellyer, M. (2021). Effectiveness of European integration provisions for Ukraine’s Exports. Dissertation of obtaining a scientific degree of PhD in specialty 292 – International Economic Relations. Kyiv [in Ukrainian].

ANDERSON, JAMES E. (2019). Trade, Size, and Frictions: the Gravity Model. NBER Working Papers, January [in English].

ANDERSON, James E. (2011). The Gravity Model. Annual Review of Economics. Vol. 3 [in English].

ANDERSON, JAMES, E., & ERIC VAN WINCOOP (2004). Trade Costs. Journal of Economic Literature, 42 (3). 691-751 [in English].

Chen, Natalie & Novy, Dennis (2009). International Trade Integration: A Disag-gregated Approach. CEP Discussion Paper, 908, January [in English].

Hellyer, M. (2017). Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: A4U Project (Project Identification No. EuropeAid/137074/DH/SER/UA. Contract N°: 2015/370-128). GFA Consulting Group GmbH. https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/identification-of-underperforming-sectors-under-the-dcfta.pdf [in English].

European Commission (2022). EU trade relationships by country/region: Ukraine. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/ukraine_en#:~:text=Ukraine’s%20main%20exports%20to%20the,%E2%82%AC28.3%20billion%20in%202021 [in English].

EUROPEAN COMMISSION (2017). Impact Assessment accompanying Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition on goods lawfully marketed in another Member State. Commission Staff Working Document, December [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

ХЕЛЛАЄР M., П’ЯТНИЦЬКА G., & ПЯТНИЦЬКИЙ V. (2022). Групи продуктів з удосконаленим ринковим доступом і покращеним експортом. cientia ructuosa, 146(6), 19–34. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)02

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО