Капіталізація вітчизняних системно важливих банків в умовах військової агресії рф

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2022(146)07

Ключові слова:

капітал, капіталізація, нормативи капіталу, ризики, системно важливі банки, стрес-тестування

Анотація

Вступ. Вагому роль у стабільності та стійкості вітчизняної банківської та фінан­сової систем відіграють системно важливі банки (СВБ), діяльність яких суттєво впли­ває на фінансову систему країни й на еконо­міку загалом.

Проблема. В умовах війни вітчизняна бан­ківська система постійно функціонує в режимі стресу та невизначеності. Відтак, Національ­ний банк України приділяє особливу увагу діяль­ності системно важливих установ. Забезпечення належного функціонування СВБ залежить від рівня їх капіталізації, що є вкрай актуальним питанням сьогодення.

Мета статті – встановлення здатності СВБ виконувати вимоги до достатності капіталу як фактору забезпечення стабіль­ності та надійності вітчизняної банківської системи та її макроекономічної стресостій­кості в умовах воєнного стану.

Методи. Використано методи теоретич­ного узагальнення, аналізу та синтезу, групу­вання, системного підходу.

Результати дослідження. Досліджено зна­чення нормативів капіталу вітчизняних СВБ у період дії воєнного стану, проаналізовано інди­катори капіталізації СВБ України з їх норма­тивними та прогнозними значеннями за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями відповідно до результатів стрес-тестування НБУ. Визначено банки, які мають ознаки реа­лізації несприятливого макроекономічного сце­нарію, розроблено рекомендації щодо необхід­ності вжиття додаткових заходів для підви­щення стресостійкості СВБ.

Висновки. В умовах війни СВБ України вико­нують вимоги щодо цільових значень норма­тивів капіталу та мають достатній запас міцності завдяки належному рівню капіталі­зації, хоча реалізація базового макроекономіч­ного сценарію виявилася неможливою, що обу­мовило нижчі за прогнозні показники капіталу. Відтак, регулятор повинен приділяти додат­кову увагу тим банкам, які вже на цьому етапі демонструють негативні тенденції для реалі­зації несприятливого макроекономічного сцена­рію та завчасно підготувати комплекс заходів щодо їх докапіталізації.

Біографії авторів

Олена ЕРКЕС , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи

Оксана КАЛИТА , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент кафедри банківської справи

Тетяна ГОРДІЄНКО , Українсько-американський університет Конкордія

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, менеджменту та бізнесу

Посилання

Vladyka, Y., Bezugla, L., Turova, L. (2020). Achievements and new challenges in the activity of systemically important banks in Ukraine. Market infrastructure, 42, 285-291. http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/50.pdf [in Ukrainian].

Bondarenko, L., Ukhova, I. (2019). The importance and influence of systemically important banks on the state of the banking and economic system. Modern Economics, 15. https://modecon.mnau.edu.ua/the-significance-and-influence-of [in Ukrainian].

Law of Ukraine from 07.12.2000 No 2121-III. About banks and banking. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2121-14?lang=en#Text [in Ukrainian].

Guidelines on criteria to assess other systemically important institutions (O-SIIs). https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/own-funds/guidelines-on-criteria-to-to-assess-other-systemically-important-institutions-o-siis-#pane-291 [in Ukrainian].

Regulations of the NBU from 25.12.2014 No 863. On the procedure for determining systemically important banks. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0863500-14#Text [in Ukrainian].

Decision of the Board of the National Bank of Ukraine from 09.03.2022 No 120-rsh. On the definition of systemically important banks. National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_09032022_120_rsh [in Ukrainian].

Approaches to stress testing of banks in 2021. National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ST_model_2021_public_2021-05-06.pdf?v=4 [in Ukrainian].

The NBU approved approaches to stress testing of banks in 2021. National Bank of Ukraine. News. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zatverdiv-pidhid-do-stres-testuvannya-bankiv-u-2021-rotsi [in Ukrainian].

Stress testing of banks in 2021. National Bank of Ukraine. Publications. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Stress_Test_Results_2021.pdf?v=4 [in Ukrainian].

Resolution of the NBU from 28.08.2001 No 368. Instructions on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Tex [in Ukrainian].

Statistics. Supervisory statistics. Economic regulations. Capital norms and their com¬ponents (by banks) as of June 1, 2022. National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

ЕРКЕС O., КАЛИТА O., & ГОРДІЄНКО T. (2022). Капіталізація вітчизняних системно важливих банків в умовах військової агресії рф. cientia ructuosa, 146(6), 86–95. https://doi.org/10.31617/1.2022(146)07

Номер

Розділ

БАНКІВСЬКА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають