Про журнал

До лютого 2022 р. виходив під назвою  "Вісник Київського національного торговельно-економічного університету"

До жовтня 2000 р. виходив під назвою  "Вісник Київського державного торговельно-економічного університету" 

 

У журналі публікуються результати досліджень:
з проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі; обліку, фінансового аналізу та контролю; розвитку фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Поточний номер

Том 143 № 3 (2022): Економічні науки
					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №3(143)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 26.05.2022);
  • підписано до друку 17.06.2022.
Опубліковано: 2022-06-24

ЕКОНОМІКА

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Переглянути всі випуски