Том 123 № 1 (2019): Філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(123)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 31.01.2019);
  • підписано до друку 11.02.2019.
Опубліковано: 2019-02-11

Весь випуск