Том 149 № 3 (2023): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №3(149)2023
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 11 від 25.05.2023);
  • підписано до друку 22.06.2023.
Опубліковано: 2023-06-23

Весь випуск