Податкова прозорість в інтегрованому звітуванні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(149)08

Ключові слова:

інтегроване звітування, податки, податкова прозорість, вартість бізнесу, податкова стратегія, корпоративне звітування, сталий розвиток

Анотація

Погляд на концепцію податкової про­зорості, оподаткування крізь призму управ­ління сталим розвитком змінює підходи до розкриття інформації про податки в звіт­ності. Поведінка компанії у сфері оподат­кування є одним із чинників вартості компа­нії у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Зважаючи на глобальну роботу щодо уніфікації звітування про вартість, набуває актуальності питання дослідження підходів до представлення інформації з по­даткової стратегії та податкової прозо­рості в інтегрованій звітності. Мета статті полягає у поглибленні теоретико-методич­них та практичних основ інтегрованого зві­тування з урахуванням кон­цепції податкової прозорості. Використано загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальні наукові методи: індукції, дедукції, синтезу; аналізу, порів­няння, узагальнення; наукової абстракції тощо. Проаналізовано основні міжнародні та націо­нальні стандарти, вимоги, рекомендації сто­совно звітування з пи­тань податкової прозо­рості, досліджено прак­тику представлення інформації з податкової стратегії, подат­кової політики підприємства, податкових ризиків в корпоративній звітності компа­ніями, що працюють в Україні. Визначено основні напрямки розвитку концептуальних основ інтегрованого звітування з урахуванням концепції податкової прозорості. Підготовлено практичні рекомендації щодо розкриття інформації про податки в інтегрованому звіті. Сумлінна сплата податків є ознакою соціально відповідального бізнесу, репутаційним факто­ром. Представлення інформації про податки компанії, її податкову стратегію за допомогою інтегрованого звітування сприятиме кращому розумінню зацікавленими особами діяльності організації, досягненню конкурентних переваг на ринку, допоможе розкрити інформацію про економічний, екологічний та соціальний вплив оподаткування.

Біографія автора

Аліна ФЕСЕНКО, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри обліку та оподаткування

Посилання

Hyk, V. V. (2021). Integrovana zvitnist’ pidpryjemstv: bibliometrychnyj analiz. Oblik i finansy, 3, 5-10. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-3(93)-5-10 [in Ukrainian].

Holov, S. F., Kostiuchenko, V. M., & Kuzina, R. V. (2018). Integrovane zvituvannja: koncepcija, metodologija ta organizacija. Kherson: Helvetyka [in Ukrainian].

Prodanchuk, M. А., Tripak, M. М., Hutsalenko, L. V., Myskiv, L. Р., & Shevchuk, N. S. (2021). Organization aspects of the integrated reporting formation. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5(40), 110-119. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244906 [in English].

Kostenko, O. М., Kravchenko, O. V., Ovcharova, N. V., Oleksich, Zh. А., & Dmytrenko, A. V. (2021). Integrovana zvitnist’ u procesi pryjnjattja investycijnyh rishen’: bibliometrychnyj analiz naukovogo landshaftu. Agricultural and Resource Economics, 2(7), 141-159. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.08 [in Ukrainian].

Yasyshena, V. V., & Doliuk, A. V. (2021). Integrovana zvitnist’ vazhlyvyj instrument dlja ocinky vartosti ukrai’ns’kyh pidpryjemstv. Abstracts ІІ International scientific-practical conference "ECONOMIC AND BUSINESS ADMINISTRATION DEVELOPMENT: SCIENTIFIC CURRENCIES AND SOLUTIONS". Kyiv: National Aviation University. https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53974/1/287_Yasyshena_Dolyuk.pdf [in Ukrainian].

Zhuk, V. M. (2019). Integrovana zvitnist’: retrospektyva i perspektyva v Ukrai’ni. Oblik i finansy. 1(83), 20-27. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27 [in Ukrainian].

Tkachuk, H. О., Ivanchenkova, L. V., & Skliar, L. В. (2021). Integrovanyj oblik ta zvitnist’ v upravlinni korporatyvnogo pidpryjemstva: teoretychni aspekty zaprovadzhennja ta kontrolju. Food Industry Economics, 2(13), 87-94. https://doi.org/10.15673/fie.v13i2.2044 [in Ukrainian].

Karpushenko, M. Yu., & Shakhverdian, D. S. (2019). Integrovana zvitnist’ jak dzhe¬relo ocinky dijal’nosti pidpryjemstva]. Biznes Inform, 3, 265-269. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-265-269 [in Ukrainian].

Krutova, A. S., & Nesterenko, O. O. (2017). Vprovadzhennja proektu formuvannja integrovanoi’ zvitnosti v oblikovo-analitychnyj proces. Oblik, opodatkuvannja i kontrol’: teorija ta metodologija: materialy Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ internet-konferencii’, m. Ternopil’, 30 chervnja 2017 r. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22388/1/196-199.pdf (data zvernennia: 07.02.2023).

Luhova, O. І. (2021). Ogljad vprovadzhennja integrovanoi’ zvitnosti u sviti. Modern Economics, 27. https://doi.org/10.31521/modecon.V27(2021)-13 [in Ukrainian].

Pylypenko, A. А., & Makarenko, V. Yu. (2018). Doslidzhennja struktury biznes-modeli integrovanoi’ zvitnosti. Visnyk HNAU im. V. V. Dokuchajeva, 2, 310-318. https://doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-310 [in Ukrainian].

Nahirska, K. Yе., & Panasiuk, I. О. (2019). Doslidzhennja transformacii’ zvitnosti v konteksti pryjnjattja upravlins’kyh rishen’. Ekonomichni nauky, 16(61), 85-94. https://doi.org/10.36910/6775-2707-8701-2019-16/61-9 [in Ukrainian].

Rozit, T. V., & Sliunina, T. L. (2021). Oblikova polityka v konteksti integrovanoi’ zvitnosti. Ekonomika ta suspil’stvo, 27. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-30 [in Ukrainian].

Shevchuk, N. S. (2018). Integrovana zvitnist’: ponjattja ta ekonomichna sutnist’. Ekonomika APK, 12, 95. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812095 [in Ukrainian].

Supratiwi, W., Agustia, D., Dianawati, W., & Panggabean, T. (2022). Textual attributes on integrated reporting quality: Evidence in Asia and Europe. Cogent Business & Management, 1(9). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111848 [in English].

Ecim, D., & Maroun, W. (2022). A review of integrated thinking research in developed and developing economies. Journal of Accounting in Emerging Economies. https://doi.org/10.1108/JAEE-02-2022-0046 [in English].

Navarrete-Oyarce, J., Gallegos, J. A., Moraga-Flores, H., & Gallizo, J. L. (2021). Integrated Reporting as an Academic Research Concept in the Area of Business. Sustainability, 13(14). https://doi.org/10.3390/su13147741 [in English].

Lakhani, L., & Herbert, S. L. (2022). Theoretical frameworks applied in integrated reporting and sustainability reporting research. South African Journal of Economic and Management Sciences, 25(1). https://doi.org/10.4102/sajems.v25i1.4427 [in English].

Permatasari, I., & Narsa, I. M. (2022). Sustainability reporting or integrated reporting: which one is valuable for investors? Journal of Accounting and Organizational Change, 5(18), 666-684. https://doi.org/10.1108/JAOC-12-2020-0204 [in English].

Venter, E. R., Stiglingh, M., & Smit, A.‐R. (2017). Integrated Thinking and the Transparency of Tax Disclosures in the Corporate Reports of Firms. Journal of International Financial Management & Accounting, 3(28), 394-427. https://doi.org/10.1111/ jifm.12064 [in English].

Velte, P. (2022). Archival research on integrated reporting: a systematic review of main drivers and the impact of integrated reporting on firm value. Journal of Management and Governance, 26, 997-1061. https://doi.org/10.1007/s10997-021-09582-w [in English].

Telovata, M. Т., & Bezverkhyi, K. V. (2021). Rozvytok funkcij integrovanoi’ zvitnosti pidpryjemstva. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(32), 198-205. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200366 [in Ukrainian].

Rochford, C. (2021) Tax transparency and social responsibility: managing opportunities and risks of ever-complex tax laws. Report on a session at the New Era of Taxation Conference, presented by the IBA Taxes Committee, Dublin. https://www.ibanet.org/tax-transparency-and-social-responsibility-managing-opportunities-and-risks-of-ever-complex-tax-laws [in English].

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (2014). https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm [in English].

Understanding tax avoidance (2021). https://www.oecd.org/tax/beps [in English].

Morris, W., & Visser, E. (2022). Tax is a crucial part of the ESG conversation. https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/tax-is-a-crucial-part-of-esg-reporting.html [in English].

GRI 207: TAX 2019 (2019). https://www.globalreporting.org/standards/media/2482/gri-207-tax-2019.pdf [in English].

EU: New rules for corporate tax transparency (2021). https://www.auxadi.com/news/eu-corp-tax-rules-nov21 [in English].

Publish your large business tax strategy. Guidance (2018). https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy [in English].

Poland introduces new obligation to publish reports on tax strategy (2021). https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/poland-introduces-new-obligation-to-publish-reports-on-tax-strat [in English].

CRS (2021). https://mof.gov.ua/uk/crs-578 [in Ukrainian].

BEPS (2020). https://mof.gov.ua/uk/beps-440 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja formy ta Porjadku zapovnennja Zvitu v rozrizi krai’n mizhnarodnoi’ grupy kompanij: nakaz Ministerstva finansiv Ukrai’ny vid 14.12.2020 r. № 764. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-21#Text [in Ukrainian].

Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation. Consultation Draft World Economic Forum (2020). https://www3.weforum.org/docs/ WEF_IBC_ESG_Metrics_Discussion_Paper.pdf [in English].

Spurr, A., & Gheorghe, M. (2022). Tax Fairness Should be a Core Principle in Corporate Sustainability Strategies. https://www.morningstar.com/articles/1098061/tax-fairness-should-be-a-core-principle-in-corporate-sustainability-strategies [in English].

Hester, J. (2022). ESG Practices Encourage Corporate Tax Transparency. https://www.theimpactivate.com/esg-practices-encourage-corporate-tax-transparency [in English].

Directive (EU) 2021/2101 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches (2021). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.429.01.0001.01.ENG&toc=OJ% 3AL%3A2021%3A429%3ATOC [in English].

Sustainability Report MHP 2021 (2021). https://api.next.mhp.com.ua/images/aeac4/4173c/1af709411469d3.pdf. [in English].

Zvit zi stalogo rozvytku Intellias 2021 (2021). https://intelliasua-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/documents/CSR+Report_2021.pdf [in Ukrainian].

Zvit zi stalogo rozvytku Carlsberg Ukraine 2021 (2021). https://carlsbergukraine.com/media/53442/esg-report-2021-cu.pdf [in Ukrainian].

Annual report METINVEST 2021 (2021). https://metinvestholding.com/Content/Entities/Report/33/ua/Metinvest_AR2021.pdf [in English].

Richnyj zvit TOV "GK "NAFTOGAZ UKRAI’NY" 2021 (2021). https://www.naftogaz.com/short/67171076 [in Ukrainian].

Sustainability Report Astarta Holding N. V. 2021 (2021). https://astartaholding.com/wp-content/uploads/2022/07/sustainability-report-2021.pdf [in English].

Henkel Sustainability Report 2021 (2021). https://www.henkel.com/resource/blob/1616952/56b3f141043a2c60ca1743c8255f5f26/data/2021-sustainability-report.pdf [in English].

BAT Combined Performance & ESG Summary 2021 (2021). https://www.bat.ua/group/sites/BAT_ALAJQW.nsf/vwPagesWebLive/DOAGFMAZ [in English].

Siemens Sustainability Report 2021 (2021). https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4806da09-01c7-40b1-af91-99af4b726653/sustainability2021-en.pdf [in English].

Report of Corporate Social Responsibility UKRSIBBANK BNP Paribas Group 2021 (2021). https://ukrsibbank.com/wp-content/uploads/2022/08/CSR2021_report_en.pdf [in English].

Packman, A. (2022). Tax Transparency and ESG: why nearly one in two FTSE100 companies are disclosing their Total Tax Contribution (TTC)? https://www.tax.org.uk/tax-transparency-and-esg-why-nearly-one-in-two-ftse100-companies-are-disclosing-their-total-tax-contribution-ttc [in English].

International Integrated Framework Reporting (2021). https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-23

Як цитувати

ФЕСЕНКО A. (2023). Податкова прозорість в інтегрованому звітуванні. cientia ructuosa, 149(3), 100–111. https://doi.org/10.31617/1.2023(149)08

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА АУДИТ