Том 143 № 3 (2022): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №3(143)2022
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 26.05.2022);
  • підписано до друку 17.06.2022.
Опубліковано: 2022-06-24

Весь випуск

ЕКОНОМІКА

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ