Мінімальне податкове зобов’язання для бізнесу: правила адміністрування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)09

Ключові слова:

мінімальне податкове зобов’язання, загальна сума сплачених податків, спрощена система оподаткування, загальна система оподаткування

Анотація

Вступ. Податкова реформа, яка стар­тувала з 01.01.2022 р., охоплює більшість суб’єктів господарювання, які мають у влас­ності або на умовах користування земельні ділянки сільськогосподарського (с/г) призна­чення. Зако­нодавці запровадили де-факто новий пода­ток, який відсутній у переліку загально­дер­жавних і місцевих податків, представлених у Податковому кодексі України.

Проблема. Серйозні занепокоєння у кори­стувачів земельними ділянками с/г призна­чення викликає нова, не адаптована до прак­тичного застосування методика розрахунку мінімального податкового зобов’язання у час­тині сплати податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку.

Метою дослідження є розкриття сут­ності поняття "мінімальне податкове зо­бов’язання", визначення переліку платників та алгоритму розрахунку мінімального подат­кового зобов’язання та загальної суми спла­чених податків платежів для фізичних осіб та суб’єктів бізнесу.

Методи. Під час проведення дослідження використано методи: теоретичного узагаль­нення та групування, формалізації, аналізу та синтезу; логічного узагальнення результатів.

Результати дослідження. Сформовано авторський підхід до розкриття методики розрахунку мінімального податкового зобов’я­зання та загальної суми сплачених податків і платежів їхніми платниками, які володіють земельними ділянками с/г призначення на умовах власності, постійного користування, оренди, суборенди, емфітевзису тощо.

Висновки. Мінімальне податкове зобов’я­зання – це мінімальна сума податків, яку повинні сплачувати власники або користу­вачі земель, що належать до с/г угідь. До складу мінімального податкового зобов’я­зання віднесено: податок на землю; податок з доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці; податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, що утримані із заро­бітної плати найманих працівників.

Приватні підприємці будуть: самос­тійно нараховувати мінімальне податкове зобов’я­зання; визначати суму зобов’язання, яка під­лягає сплаті до бюджету.

Біографії авторів

Костянтин БЕЗВЕРХИЙ , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту

Олександр ЮРЧЕНКО , Національна академія статистики, обліку та аудиту

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Посилання

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhetnykh nadkhodzhen" [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues] vid 30.11.2021 № 1914. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914‒20#Text [in Ukraine].

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] vid 02.12.2010 r. № 2755‒VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755‒17#Text [in Ukraine].

Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu" [About modification of the Tax code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine concerning action of norms for the period of martial law] vid 15.03.2022 № 2120-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text [in Ukraine].

Boiko, O. (2017). Efektyvnist systemy podatkovoho administruvannia v Ukraini [Efficiency of the tax administration system in Ukraine]. Demokratychne vriaduvannia – Democratic governance. (Vol. 20). https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-20-2017/efektyvnist-systemy-podatkovogo-administruvannya-v-ukrayini [in Ukraine].

Ivanishyna, O. S., & Panura, Yu. V. (2018). Ekonomichnyi zmist podatkovoho administruvannia [Economic content of tax administration]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. (Vol. 1(9), (pp. 159-163) [in Ukraine].

Malyshkin, O. I., Bezverkhyi, K. V., Kavova, I. S., Semenova, S. M., Shulia-renko, S. M., & Kariev, V. P. (2018). Harmonizatsiia bukhhalterskoho obliku ta opodatkuvannia na pidpryiemstvakh Ukrainy v konteksti normatyviv YeS [Harmonization of accounting and taxation at Ukrainian enterprises in the context of EU standards]. Kyiv: DUIT [in Ukraine].

Sidelnykova, L. (2020). Teoretyko-orhanizatsiini dominanty podatkovoho administruvannia v systemi derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu [Theoretical and organizational dominants of tax administration in the system of state tax management]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 22. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/91/86 [in Ukraine].

Gunter, S. R. (2019). Your biggest refund, guaranteed? Internet access, tax filing method, and reported tax liability. International Tax and Public Finance. (Vol. 26). Issue 3, (pp. 536-570) [in English].

Kotsogiannis, Ch., Lopez-Garc, M. (2021). On commodity tax harmonization and public goods provision. Public Econ Theory, 23, 1220–1227. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpet.12535 [in English].

Onyshchenko, V. (2022). Ohliad podatkovykh zmin zakonu № 1914‒Х. https://www.golovbukh.ua/article/ru/9182-obzor-nalogovyh-izmeneniy-iz-zakonoproekta-5600-resursnaya-renta-prodaja-kvartir-nalogovyy [in Ukraine].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy "Pro zatverdzhennia Zmin do formy Podatkovoi deklaratsii z podatku na prybutok pidpryiemstv ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh nakaziv" [On Approval of Amendments to the Form of Corporate Income Tax Return and Recognition of Certain Orders as Repealed] vid 10.02.2022 r. № 58. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0265-22#Text [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Як цитувати

БЕЗВЕРХИЙ , К., & ЮРЧЕНКО , О. (2022). Мінімальне податкове зобов’язання для бізнесу: правила адміністрування. cientia ructuosa, 143(3), 114–125. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)09

Номер

Розділ

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ