Англійська мова за професійним спрямуванням: міжнародні методики викладання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)11

Ключові слова:

міжнародні підходи у викладанні, сучасні підходи у навчанні та викладанні, TBL (навчання, орієнтоване на завдання), PPP (презентація, практика, виробництво), CLT (комунікативне викладання мови), TTT (перевіряй, викладай, перевіряй), PBL (проєктне навчання), міжнародні методи навчання

Анотація

Вступ. Нині велика увага приділяється впровадженню ефективних методів викла­дання. Курс професійної англійської має нада­вати не лише необхідні знання, а й навички, які б спрощували у студентів комунікацію з міжнародними філіями будь-якого сектора бізнесу.

Проблема. Наразі під час викладання курсу професійної англійської споживачі освітніх послуг мають консервативні під­ходи до вив­чення потрібного матеріалу. Таким чином, після проходження курсу випускники часто вимушені звертатися до приватних підпри­ємств задля надолуження знань або напрацю­вання навичок вико­ристання іноземної мови.

Метою статті є дослідження сучасних міжнародних методів викладання англій­ської мови задля модернізації курсу профе­сійної англійської.

Методи. Дослідження проведено із засто­суванням методів теоретичного узагаль­нення, порівняльного аналізу та синтезу.

Результати дослідження. Описано та проаналізовано теоретичні гіпотези вико­ристання міжнародних сучасних методів викладання у курсі професійної англійської.

Висновки. На сьогодні викладачі та сту­денти працюють на результат, проте у ме­тодах викладання та способах вивчення мате­ріалу споживачі та надавачі освітніх послуг часто обирають консервативні методи. Для забезпечення максимальної продуктивності курсу професійної англійської пропонується запровадити сучасні міжнародні методи у різні сегменти подання матеріалу.

Біографія автора

Маргарита ПОЙДИН , Державний торговельно-економічний університет

викладач кафедри сучасних європейських мов

Посилання

Jeremy, Harmer (1998). How to teach English. Longman publishing [in English].

Lewis, Lansford (2014). World of better learning: Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/elt/blog/2014/08/13/use-coursebooks-art-pedagogy [in English].

Achilleas, Kostoulas (2011). Lecture 6: Presentation Practice Production: AFL7020 Language Teacher Education. https://achilleaskostoulas.files.wordpress.com/2012/01/ppp.pdf [in English].

Pitmbar, Paudel (2018). Use of Test-Teach-Test Method in English as a Foreign Language Classes: Journal of NELTA Surkhet [in English].

Vanessa, Steele (2019). Connected speech: British Council, BBC. https://www.teachingenglish.org.uk/article/connected-speech [in English].

Vanessa, Toro (2018). The Use of the Communicative Language Teaching Approach to Improve Students’ Oral Skills: Canadian Center of Science and Education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1200055.pdf [in English].

Joseph, S. Krajcik & Phyllis, C. (2006). Blumenfeld, Project based learning. The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. http://daleydoseoflearning.weebly.com/uploads/1/8/7/7/18774020/chapter_19_pbl_kraichik.pdf[in English].

Dave and Jane, Willis (2007). A Framework for Task-Based Learning: Longman [in English].

Aly Abdul Samea, Qoura (2021). New Trends in English Language Teaching and Learning New Trends in ELT&L. Mansoura University [in English].

Concept questions and time lines (2005). Graham Workman, Gradburn Publishing [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-21

Як цитувати

ПОЙДИН M. (2022). Англійська мова за професійним спрямуванням: міжнародні методики викладання. cientia ructuosa, 143(3), 137–144. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(143)11

Номер

Розділ

ВИЩА ОСВІТА