Том 120 № 4 (2018): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(120)2018

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 21.06.2018);
  • підписано до друку 05.09.2018.
Опубліковано: 2018-09-05

Весь випуск

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ