Том 125 № 3 (2019): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(125)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 25.04.2019);
  • підписано до друку 18.06.2019.
Опубліковано: 2019-06-18

Весь випуск

МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТОРГІВЛІ ТА СФЕРІ ПОСЛУГ

БІЗНЕС-ІННОВАЦІЇ