Том 150 № 4 (2023): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 29.08.2023);
  • підписано до друку 01.09.2023.
Опубліковано: 2023-09-05

Весь випуск

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ