Том 147 № 1 (2023): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "Scientia Fructuosa" №1(147)2023
 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 31.01.2023);
  • підписано до друку 09.02.2023.
Опубліковано: 2023-02-23

Весь випуск

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ОБЛІК ТА АУДИТ