Інвестиційний вимір франчайзингу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)03

Ключові слова:

франчайзинг, франчайзингова діяльність, франчайзингова угода, інвестиції, роялті, фактори воєнного стану, вкладення капіталу, вартість інвестиційного капіталу, ставка дисконтування, інвестиційні ризики, власний капітал, позиковий капітал, інтегральна приведена вартість

Анотація

Вступ. Франчайзингова бізнес-модель роз­вивається в умовах дефіцитного фінансового забезпечення, неоднозначності нормативно-правової бази та страхування.

Проблема. Це потребує вдосконалення інвес­тиційної моделі, виходячи з доведених пере­ваг такого формату бізнесу з урахуванням особливостей зовнішнього середовища України під тиском факторів пандемії COVID-19 і введення воєнного стану, обґрунтування сучасного інструментарію оцінки ефектив­ності вкладень у такі об’єкти бізнесу.

Метою статті є обґрунтування сучасної моделі оцінки ефективності інвестицій у про­єкти франчайзингу в Україні з урахуванням факторів форс-мажорного впливу та основ­них тенденцій його розвитку, кореляції особ­ливостей параметрів формування інвести­ційного капіталу та оцінки його вартості.

Методи. Використано: загальнонаукові методи дослідження – формалізації, істо­ричний, абстрагування, загальнологічні, уза­гальнення і сходження від абстрактного до конкретного; специфічні соціально-економічні на базі діалектичного підходу до пізнання сутності і процесу розвитку відповідного об’єкта і предмета.

Результати дослідження. Навіть у пе­ріод воєнного стану франчайзинг позитивно вплинув на відносну стійкість бізнес-ланд­шафту, адже певною мірою обумовив розши­рення меж підприємницької активності націо­нальних суб’єктів господарювання, з включенням їх у вже готовий бізнес зі сформованою клі­єнтською базою і потенціалом отримання при­бутку з меншими ризиками. У підприємниць­кому середовищі набувається системний підхід до формування нових форматів, де франчай­зинг розглядається як стратегічне рішення.

Висновки. Сучасний стан розвитку франчай­зингу спрямований на створення конку­рент­ного бізнес-середовища. Тенденції на ринку франчайзингу в період воєнного стану є цільо­вим інструментом досягнення необхідного рівня економічної і національної безпеки в цілому. У системі антикризових заходів франчайзинг – один з найбільш інвес­тиційно привабливих інструментів реалізації такої настанови.

Біографії авторів

Наталія ГУЛЯЄВА , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства

Вікторія МЕЛЬНИК , Державний торговельно-економічний університет

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства

Андрій КРИВОНОС , Асоціація франчайзингу України

голова директорату Асоціації франчайзингу України

Посилання

Bondarenko, N. M., & Savchenko, D. V. (2020). Rynok franchajzyngovyh poslug v Ukrai’ni: perevagy ta nedoliky. Naukovyj pogljad: ekonomika ta upravlinnja [Market of franchising services in Ukraine: advantages and disadvantages. Scientific view: economics and management]. http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3970 (data zvernennja: 31.01.2020) [in Ukrainian].

Davydjuk, L. P. (2019). Rozvytok franchajzyngovogo biznesu v Ukrai’ni ta sviti [Franchise business development in Ukraine and the world]. Prychornomors’ki ekonomichni studii’ – Black Sea Economic Studies, 13-19. http://bses.in.ua/journals/2019/46_1_2019/4.pdf (data zvernennja: 28.01.2020) [in Ukrainian].

Zajcev, O. V., & Kordas, A. R. (2020). Potochnyj stan franchajzyngu v Ukrai’ni ta sviti. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnja [The current state of franchising in Ukraine and the world. Problems and prospects of economics and management], 53-62. http://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-1(21)-53-62 (data zvernennja: 31.01.2020) [in Ukrainian].

Stel’civ, I. S., & Stel’civ, I. I. (2019). Franshyza v Ukrai’ni: shljahy i’i’ vyrishennja [Franchise in Ukraine: ways to solve it]. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni: etapy stanovlennja ta problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 130-135 [in Ukrainian].

Kucherenko, O. M. (2022). Dogovir komercijnoi’ koncesii’: pytannja ponjatijno-kategorial’nogo aparatu [Commercial concession contract: the issue of the conceptual and categorical apparatus]. Naukovyj visnyk Dnipropetrovs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav – Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 1, 69-73 [in Ukrainian].

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny № 436-IV vid 16.01.2003 r. [Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 436-IV of January 16, 2003 Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 18-22. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Korol’chuk, O. P. (2006). Franchajzyng (teorija, metodologija, praktyka) [Franchising (theory, methodology, practice)]. Кyiv: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Franchise Group. [Official website Franchise Group]. franchisegroup.com.ua. https://franchisegroup.com.ua/ru/catalog-franchise [in English].

Oficijnyj sajt Asociacii’ franchajzyngu (Ukrai’na) [Official website of the Franchising Association (Ukraine)]. franchisegroup.com.ua. http://franchising.org.ua [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Brytans’koi’ asociacii’ franchajzyngu [Official website of the British Franchise Association]. www.thebfa.org. http://www.thebfa.org [in English].

Oficijnyj sajt Jevropejs’koi’ franchajzyngovoi’ federacii’ [Official website of the European Franchise Federation]. www.eff-franchise.com. http://www.eff-franchise.com [in English].

Oficijnyj sajt Mizhnarodnoi’ asociacii’ franchajzyngu [Official website of the International Franchise Association]. www.franchise.org. http://www.franchise.org [in English].

Oficijnyj sajt Nimec’koi’ asociacii’ franchajzyngu [Official website of the German Franchise Association]. www.dfv-franchise.de. http://www.dfv-franchise.de [in English].

Oficijnyj sajt Federacii’ rozvytku franchajzyngu v Ukrai’ni [The official website of the Federation of Franchising Development in Ukraine]. fdf.org.ua. http://fdf.org.ua [in Ukrainian].

Podatkovyj kodeks Ukrai’ny vid 2 grudnja 2010 roku [Tax Code of Ukraine dated December 2, 2010]. portаl.rаdа.gov.uа. http://portаl.rаdа.gov.uа [in Ukrainian].

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16.01.2003 r. № 435-IV (2003). [Civil Code of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV]. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40-44. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt konsaltyngovogo portalu Forbes Ukraine [The official site of the consulting portal Forbes Ukraine]. forbes.ua. https://forbes.ua/company/popri-viynu-57-merezh-franshiz-ne-zakrili-zhodnogo-obekta-u-chomu-stiykist-franchayzingu-doslidzhennya-franchise-group-28122022-10805 [in English].

Oficijnyj sajt konsaltyngovogo portalu Vkursi.pro [The official site of the consulting portal Vkursi.pro]. vkursi.pro. https://vkursi.pro/news/content/vidrodzhennia-ukrainskoho-biznesu-pid-chas-viyny-analityka-u-5-infohrafikakh-358988 [in English].

Oficijnyj sajt konsaltyngovogo portalu Ukrai’ns’ka pravda [The official website of the Ukrainian Pravda consulting portal]. www.epravda.com.ua. https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/03/23/684549 [in Ukrainian].

Postanova Pravlinnja Nacional’nogo banku Ukrai’ny "Pro robotu bankivs’koi’ systemy v period zaprovadzhennja vojennogo stanu" vid 24.02.2022 r. №18 [Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On the operation of the banking system during the introduction of martial law" dated February 24, 2022 No. 18]. zakon.rada.gov.ua. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt investycijnogo portalu InVenture [The official website of the investment portal InVenture]. inventure.com.ua. https://inventure.com.ua [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

ГУЛЯЄВА N., МЕЛЬНИК V., & КРИВОНОС A. (2023). Інвестиційний вимір франчайзингу. cientia ructuosa, 147(1), 26–41. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)03

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО