Том 137 № 3 (2021): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №3(137)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 12 від 27.05.2021);
  • підписано до друку 15.06.2021. 
Опубліковано: 2021-06-15

Весь випуск

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ