Том 129 № 1 (2020): Філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(129)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 30.01.2020);
  • підписано до друку 17.02.2020.
Опубліковано: 2020-02-17

Весь випуск