Етичні та економічні умови народження людини як філософська проблема

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(129)07

Ключові слова:

народження людини, етика, економіка, причини і наслідки, цінності, раціональний вибір.

Анотація

Постановка проблеми. Народження людини, що є результатом дії цілого комплексу причин, має перед собою низку цілей та наслідків. Увесь цей цілісний світ детермінацій та зв’язків намагається розкрити філософія – пояснити усі раціональні та ірраціональні умови, які щоразу унікальним чином уможливлюють народження саме цієї конкретної людини. В реальному житті саме етичні імперативи були основними мотиваторами економічної поведінки. Вибір сприяння народженню дитини – один з таких яскравих прикладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо визначення співвідношення етичних та економічних чинників людської поведінки загалом і прийняття рішення щодо народження дитини зокрема.
Мета статті – з’ясувати цілісність усіх детермінацій та взаємозв’язків навколо народження людини, вивчаючи взаємозалежність етичних та економічних його умов.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано метод аксіологічно переосмисленого структурного конструктивізму П’єра Бурдьє.
Результати дослідження. Висунуто гіпотезу про існування залежності між економічно успішною поведінкою і її належним етичним обґрунтуванням, наприклад, щодо прийняття рішення про народження людини. За результатами цього дослідження запропоновано, зокрема: відійти від практики протиставлення економічної етики як теорії раціональної поведінки і етичної економіки як такої, що ригористично приписує економіці моральні приписи; розробити більш розгорнуту етичну мотивацію економічної поведінки на основі аналізу наявних моральних практик; обмежити застосування етики утилітаризму в економічній теорії і практиці; звернутися до базових принципів біоетики при вирішенні питань народження дитини; визнати пріоритетність соціальної ідентифікації особистості над біологічною тощо. Реалізація цих пропозицій сприятиме співвіднесенню вирішення питання народження людини зі стратегією економічного розвитку суспільства.
Висновки. Економічна теорія та практика дедалі більше ґрунтуються на етичній теорії та практиці. Наприклад, біоетика стає не тільки засобом для виправдання, а й для мотивації економічної поведінки. Якщо ми залишимося на позиціях утилітарної етики, то, на перший погляд, людський ембріон виглядає як "генетичний матеріал", і його можна не лише не ідентифікувати як потенційну людину, але, відповідно, можна знайти йому різноманітне утилітарне використання, яке може мати своїм наслідком економічні вигоди, що суперечать цінностям гуманізму. Тому утилітаризм як етична позиція є практично обмежено застосовним. Таким чином, питання рішень про народження дедалі більше залежить від розуміння соціальної ідентичності: наприклад, визнання соціальних властивостей ембріона є вирішальним аргументом проти абортів, тоді як деякі дослідники вважають це досить сумнівним для припинення вагітності.
Належна повага економістів до гуманітарних наук передусім важлива для успішного розвитку економічної теорії та практики. Природничі науки, описуючи світ природи, все ще служать людині, проте гуманітарні науки виявляють потреби людини краще, ніж природничі. Для того, щоб бути практично успішною, будь-яка етична позиція повинна знайти логіку вигідної економічної діяльності, пов’язаної з нею. Етика є одним з головних генераторів нових ідей у сфері соціальних відносин. Етика цінностей і етика чеснот не лише визначально виводять етичні обґрунтування поза мате­ріальними благами, але й пропонують кардинально інше розуміння самої економіки.

Біографії авторів

Михайло БОЙЧЕНКО, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

д. філос. н., професор, професор кафедри теоретичної та практичної філософії

Наталія БОЙЧЕНКО, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шипук

д. філос. н., професор, професор кафедри філософії

Зоя ШЕВЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к. філос. н, доцент, доцент кафедри філософії та релігієзнавства

Посилання

Caplan, A. (2015). Preface. In: Arp, R. (Ed.) 1001 ideas that changed the way we think: Human Knowledge on Philosophy, Politics, Science, Art, Religion, Society and More. London: Imprint Cassel Illustrated [in English].

Weizsäcker, Ernst Ulrich von; Wijkman, Anders (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. Springer Science+Business Media LLC [in English].

Timmermann, Jens (Ed.) (2009). Kant’s ’Groundwork of the Metaphysics of Morals’. A Critical Guide. New York: Cambridge University Press [in English].

Sert, Mesut (2018). Werner Sombart and His Analysis of "The Future of Capi­talism". Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect IJOPEC Publication, 9-22 [in English].

Rendtorff, Jacob Dahl (2016). Peter Koslowski’s Ethics and Economics or Ethical Economy. A Framework for a research agenda in business ethics. Nordicum-Mediterraneum, 10(3). Retrieved from https://nome.unak.is/wordpress/volume-10-no-3-2016/conference-paper-10-3/peter-koslowskis-ethics-and-economics-or-ethical-economy-a-framework-for-a-research-agenda-in-business-ethics [in English].

Resnik, David B., & Elliott, Kevin C. (2016). The Ethical Challenges of Socially Res­pon­sible Science Account Res. 23(1): 31-46. DOI: 10.1080/08989621.2014.1002608 [in English].

Güven, Fikret (2019). Criticism to Edward W. Said’s Orientalism. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (15), 418-430. DOI: 10.29000/rumelide.580700 [in English].

Dawkins, Richard (2017). An Exchange On Abortion. Retrieved from https://www.richarddawkins.net/2017/11/an-exchange-on-abortion [in English].

Mukherjee, Siddhartha (2017). The Gene: An Intimate History New York: Large Print Press [in English].

Tännsjö, Torbjörn (2019). Setting health-care priorities What Ethical Theories Tell Us. New York: Oxford University Press [in English].

Bourdieu, Pierre (1987). Choses dites. Paris, Minuit [in English].

Malthus, Thomas Robert (1999). An Essay on the Principle of Population. Oxford: Oxford University Press [in English].

Boichenko N. M. (2019). Cinnist lyudskogo zhittya: etiko-pravovi aspekti. Pravove regulyuvannya temporalnih mezh zhittya lyudini: materiali zasidan­nya "kruglogo stolu", Kyiv, 22 zhovtnya 2019 r. ukladach Ya.O. Trinova. Kyiv [in Ukrainian].

Swift, Jonathan (2008). A Modest Proposal. BOOK JUNGLE [in English].

Rich, Arthur (1984). Wirtschaftsethik. Grundlagen in theologischer Perspektive. Gütersloh: Gerd Mohn [in English].

Zombart, V. (1994). Burzhua: E’tyudy’ po istorii dukhovnogo razvitiya sovremennogo e’konomicheskogo cheloveka. Trans. In-t socziologii. Moscow: Nauka [in Russian].

Koslowski, Peter (2001). Principles of ethical economy. Dordrecht: Springer [in English].

Mill, J. S. (2001). Utilitarianism. Kitchener: Batoche Books [in English].

Scheler, Max (1973). Selected Philosophical Essays. Northwestern University Press [in English].

Dewey, John (1919/2009). Democracy and Education: An Introduction to the Philo­sophy of Education. Create Space Independent Publishing Platform [in English].

Baudrillard, Jean (1999). Fatal Strategies (Phil Beitchman and W. G. J. Nieslu­chowski, Trans). Jim Fleming (Ed.). New York: Autonomedia [in English].

Weber, Max (2010). Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Vollständige Ausgabe. Herausgegeben und eingeleitet von Dirk Kaesler, 3, durchgesehene Auflage. München: Beck [in English].

Said, Edward W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon [in English].

Weight Management (2004). State of the Science and Opportunities for Military Programs Washington (DC): National Academies Press [in English].

Schweitzer, Albert (1948). Kultur und Ethik. Kulturphilosophie, zw.Teil. Olavs Petri Vorlesungen an der Universität Upsala. München: Biederstein, 7. Aufl. XXVI, 269 [in English].

Potter, Van Rensselaer (1971). Bioethics: Bridge to the future. Englewood Cliffs, N. J. Prentice‐Hall [in English].

Singer, Peter (2001). Animal Liberation. Ecco Press [in English].

Dytyna vid tr’oh bat’kiv: pershyj v sviti maljuk za unikal’nym metodom narodyvsja v Ukrai’ni (2017). 24tv.ua. Retrieved from https://24tv.ua/health/ditina_vid_troh_batkiv_pershiy_v_sviti_malyuk_za_unikalnim_metodom_narodivsya_v_ukrayini_n771947 [in Ukrainian].

Doyle D. (2010). Baby K. A Landmark Case In Futile Medical Care. WebmedCentral Medical ETHICS 1(10): WMC00969. Retrieved from http://www.webmedcentral.com/article_view/969 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-17

Як цитувати

БОЙЧЕНКО M., БОЙЧЕНКО N., & ШЕВЧЕНКО Z. (2020). Етичні та економічні умови народження людини як філософська проблема. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 129(1), 80–91. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(129)07

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ