Краудфандинг благодійності в умовах протидії збройній агресії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)01

Ключові слова:

краудфандинг, благодійний краудфандинг, краудфандинговий проєкт, фінансування проєктів, криптовалюта, війна

Анотація

Вступ. Проблеми дефіциту коштів завжди актуальні для підприємців, домогосподарств та урядів, що спонукало їх до пошуку нових джерел та інструментів фінансування.

Проблема. В умовах воєнної агресії росії проти України краудфандинг благодійсності (бла­годійний краудфандинг) стає одним із найдос­тупніших та найуспішніших способів залучення коштів на забезпечення підтримки протидії цій агресії.

Метою статті є визначення ролі краудфан­дингу благодійності у фінансуванні гуманітар­них та військових потреб в Україні в умовах воєнного стану.

Методи. Дослідження проведено із засто­суванням методів теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу та синтезу.

Результати дослідження. Краудфандинг благодійності в умовах протидії збройній агресії в Україні набуває певних особливостей, які характеризуються об’єднанням людей на основі єдиних демократичних та загальнолюдських цінностей незалежно від географічних бар’єрів; посилення комунікацій між громадянами на основі емпатії і прагнення до свободи та само­визначення; доповнення державного фінансу­вання армії та гуманітарних потреб, висту­паючи потужною формою державно-приват­ного партнерства; залучення значної частини коштів у криптовалюті. За умови продовження російської воєнної агресії проти України існу­вання благодійного краудфандингу можливе у межах оптимістичного, песимістичного чи нейтрального сценарію. Реалізація відповід­ного сценарію розвитку благодійного крауд­фандингу в Україні залежатиме від ситуації на фронті.

Висновки. Краудфандинг благодійності є інструментом збору коштів для фінансування благодійних соціально значущих проєктів, що здійснюється на основі моральної зацікавле­ності спонсорів (донорів). На відміну від інших видів краудфандингу, в основу прийняття рі­шень донора у благодійному краудфандингу покладено соціальні чинники. В умовах бурхли­вого розвитку мережевого краудфандингу вони тісно переплітаються з технічними чинни­ками, які створюють підґрунтя для розширен­ня цільової аудиторії краудфандингу благо­дійності незалежно від географічних обмежень та швидкого збору необхідного обсягу коштів.

Біографії авторів

Анатолій МАЗАРАКІ , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, ректор

Світлана ВОЛОСОВИЧ , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів

Посилання

Search Market Research Report. www.fnfresearch.com. https://www.fnfresearch.com/crowdfunding-market [in English].

Christian, Haddad & Lars, Hornuf (2019). The emergence of the global fintech market: economic and technological determinants. Small Business. Economics. Vol. 53, (pp. 81-105). https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-9991-x [in English].

Versal’, N., & Dudnyk, Ja. (2021). Kraudfandyng jak al’ternatyvna FINTECH-ekosystema na finansovomu rynku [Crowdfunding as an alternative FINTECH ecosystem in the financial market]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Vol. 4(217). (pp. 26-37) [in Ukrainian].

Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D. et al. New Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: Microfinance, Crowdfunding, and Peer-to-Peer Innovations. www.researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/269288045_New_Financial_Alternatives_in_Seeding_Entrepreneurship_Microfinance_Crowdfunding_and_Peer-to-Peer_Innovations [in English].

Volosovych, S. V., & Vasylenko, A. V. (2017). Kraudfanding jak innovacijnyj metod finansuvannja proektiv [Crowdfunding as an innovative method of financing projects]. Modern Economics, 4. https://modecon.mnau.edu.ua/issue/5-2017/UKR/volosovych.pdf [in Ukrainian].

Liang, Zhao & Rotem, Shneor. Donation Crowdfunding: Principles and Donor Behaviour. library.oapen.org. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/41282/2020_Book_AdvancesInCrowdfunding.pdf?sequence=1 [in English].

Liang, Zhao, & Zhe, Sun (2019). Pure donation or hybrid donation crowdfunding: Which model is more conducive to prosocial campaign success? Baltic Journal of Management. November. https://www.researchgate.net/publication/337360438_Pure_donation_or_hybrid_donation_crowdfunding_Which_model_is_more_conducive_to_prosocial_campaign_success [in English].

Gerber, E. M., & Hui, J. Crowdfunding: Motivations and Deterrents for Participation. dl.acm.org. https://dl.acm.org/doi/10.1145/2530540 [in English].

Gerber, E. M., Hui, J. S., & Kuo, P. Y. Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms. www.scirp.org. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1710811 [in English].

Lu, Chen, Fan, Luo, Wanshi He, Heng, Zhao, Liru, Pan. (2022). A study on the influencing factors of the public’s willingness to donate funds for critical illness crowdfunding projects on network platforms. PLOS ONE, 17(3). https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263706 [in English].

Qihua, Liu, Li, Wang, Jingyi, Zhou, Wei Wu, & Yiran, Li (2022). Factors Influencing Donation Intention to Personal Medical Crowdfunding Projects Appearing on MSNS. Journal of Organizational and End User Computing, 34(4). https://www.igi-global.com/gateway/article/full-text-html/287572&riu=true [in English].

Vasyl’chuk, I. P. (2013). Kraudfanding jak fenomen postindustrial’noi’ ekonomiky [Crowdfunding as a phenomenon of the post-industrial economy]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_55 [in Ukrainian].

How crowdfunding is shaping the war in Ukraine. www.economist.com. https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/07/27/how-crowdfunding-is-shaping-the-war-in-ukraine

Pro blagodijnu dijal’nist’ ta blagodijni organizacii’ [On charitable activities and charitable organizations: Law of Ukraine No. 5073-VI dated July 5, 2012]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text [in Ukrainian].

Global crowdfunding volume by region 2020 – Statista. www.statista.com. https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-capital-raising/crowdfunding/worldwide [in English].

Global Crowdfunding Market Size, Status and Forecast 2020-2026. www.marketresearch.com. https://www.marketresearch.com/QYResearch-Group-v3531/Global-Crowdfunding-Size-Status-Forecast-13770115 [in English].

Search Market Research Report. https://www.fnfresearch.com/crowdfunding-market [in English].

30+ Valuable Crowdfunding Statistics, Facts, and Trends. https://thrivemyway.com/crowdfunding-statistics/ https://thrivemyway.com/crowdfunding-statistics [in English].

Petrushko, L., & Davydenko, B. Forbes sklav pershyj renking nederzhavnyh fondiv ta gromads’kyh organizacij, jaki najefektyvnishe zaluchajut’ groshi dlja pidtrymky ukrai’nciv ta Zbrojnyh syl pid chas rosijs’koi’ agresii’ [Forbes compiled the first ranking of non-governmental foundations and public organizations that most effectively raise money to support Ukrainians and the Armed Forces during russian aggression]. forbes.ua. https://forbes.ua/company/bogi-fandreyzingu-khto-zaluchiv-naybilshe-groshey- dlya-ukraintsiv-ta-armii-pid-chas-viyni-renking-vid-forbes-07042022-5327 [in Ukrainian].

Zvitnist’ fondu "Povernys’ zhyvym" ["Come Back Alive" Fund Reporting]. https://savelife.in.ua/reports [in Ukrainian].

Jarova, M. (2022). Kryptovaljuta dlja volonteriv. Jak ukrai’nci zibraly $179 mln v krypti j hto zadonatyv najbil’she [Cryptocurrency for volunteers. How Ukrainians collected $179 million in crypto and who donated the most]. https://ain.ua/2022/10/26/kryptovalyuta-dlya-volonteriv [in Ukrainian].

World Economic Outlook. International Monetary Fund. October (2022). https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 [in English].

Russia’s War in Ukraine to Cost Global Economy $2.8 Trillion, OECD Says. www.wsj.com. https://www.wsj.com/articles/russias-war-in-ukraine-to-cost-global-economy-2-8-trillion-oecd-says-11664177401?mod=hp_lead_pos10 [in English].

Covid-19 and the war in Ukraine. IMF Annual Report (2022). https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2022/in-focus/covid-19/?CID=sm-com-lkd-AR2022 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

МАЗАРАКІ , А., & ВОЛОСОВИЧ , С. (2023). Краудфандинг благодійності в умовах протидії збройній агресії. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 147(1), 4–16. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)01

Номер

Розділ

ФІНАНСИ