Процедура рецензування

Процедура рецензування статей, які надійшли до редакції  наукового журналу
"SCIENTIA FRUCTUOSA"

1. Рукопис статті надходить електронною поштою на адресу редакції  visnik@knute.edu.ua, реєструється в журналі обліку рукописів  за порядковим номером і датою надходження.
2. Для кожного рукопису статті оформлюється обкладинка встановленого зразка (картка руху рукопису), де зазначаються:

  • дані про автора (ів);
  • назва рукопису;
  • ПІБ, посада і науковий ступінь рецензента (ів);
  • пам’ятка рецензенту, в якій визначено обов’язкові елементи рецензії;
  • висновок рецензента.

3. Оформлена стаття подається заступнику головного редактора, який призначає рецензентів.
4. Рецензенти отримують картку руху рукопису зі статтею в паперовому вигляді.
5. Термін рецензування – 1 місяць.
6. Рецензенти повертають рукопис статті з ґрунтовною рецензією, в якій розкрито актуальність проблеми, позитивні сторони дослідження та зазначено недоліки. Рецензія закінчується чітким висновком: "До друку" або "На доопрацювання", або "Не рекомендовано до опублікування" (з обґрунтуванням причини відхилення).
7. Якщо один рецензент дав позитивну рецензію на статтю, а інший – негативну, стаття надсилається третьому рецензенту для винесення остаточного вердикту.
8. У разі потреби доопрацювання статті, рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.
9. Після рекомендації рецензента статті "До друку" рукопис представляється на засідання редакційної колегії для узгодження остаточної назви і затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано опублікування даної статті.