Том 111 № 1 (2017): Економічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(111)2017

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 9 від 16.01.2017);
  • підписано до друку 14.02.2017.
Опубліковано: 2017-02-14

Весь випуск

ВИЩА ОСВІТА