Том 117 № 1 (2018): Філософські науки

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №1(117)2018

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 25.01.2018);
  • підписано до друку 16.02.2018.
Опубліковано: 2018-02-16

Весь випуск