Факторний аналіз ринку житла в Україні (2003–2023)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)08

Ключові слова:

ринок нерухомості, системний ризик, фінансова стабільність, регресійний аналіз, метод аналізу головних компонент, ризики, макропруденційна політика

Анотація

Ринок житлової нерухомості є потужним драйвером розвитку світової та національної економік, що впливає на зростання ВВП, підви­щення рівня зайнятості, доходів населення, прибутковості фінансових установ, будівель­них організацій і торговельних підприємств. Зростання цін на житло може розглядатись з двох позицій: як загроза фінансовій стабіль­ності та як джерело економічного розвитку. Метою цього дослідження є формування переліку критеріїв, за якими можна обумовлю­вати ті чи інші заходи макропруденційної політики, спрямовані на обмеження вартості житла на ринку нерухомості через багато­аспектний аналіз ринку житла в Україні та його еволюції. В основу дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи пізнан­ня: абстрактно-логічний, групування; ста­тис­тичні. Фактори, які сприяють зростанню цін на житло, формуються за допомогою методу аналізу головних компонентів, а вплив оціню­ється за допомогою регресії найменших квадратів. Виділено пять етапів еволюції україн­ського ринку житлової нерухомості за двома загальними показниками: зростання цін на житло та кредитна активність. Поділ заснований на значних змінах ринкових умов і (або) змінах драйверів цін на житло, а також на змінах у регуляторному середовищі. Дослі­джено фактори, що впливають на ціни на житло на кожному з цих етапів з вико­ристанням методу аналізу головних компо­нентів, щоб визначити змінні для регресійного аналізу. Сформовано набір критеріїв, за допомогою яких можна судити, чи є поточне зростання цін на житло джерелом системних ризиків для стабільності національної фінан­сової системи та економіки в цілому. Висунуто три гіпотези та проведено їх емпіричну перевірку, за результатами якої встановлено, що фактори попиту найбільше впливали на ціни на житло протягом періоду спостере­ження; макрофінансові умови передусім впливають на ціни на первинному ринку неру­хомості; умови кредитування впливають на цінову динаміку переважно лише на першому етапі розвитку ринку житла в Україні до поділу, запропонованому в цьому дослідженні. Основними драйверами ринку житла в Україні стали фактори попиту: рівень безробіття, доходів та чисельність населення. Зроблені висновки можуть суттєво сприяти системі моніторингу ринку житла в Україні та аналізу системних ризиків, що він генерує.

Біографії авторів

Альона ШМИГЕЛЬ, Державний торговельно-економічний університет

аспірантка кафедри банківської справи Державного торговельно-економічного університету

Наталія ШУЛЬГА, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи Державного торговельно-економічного університет 

Посилання

Aoki, K. & Nikolov, K. (2015). Bubbles, banks and financial stability. Journal of Monetary Economics, Elsevier, 74(C), 33-51. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1495.pdf https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2015.05.002

Basel Committee on Banking Supervision (2010). Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer. Retrieved June 2023, from https://www.bis.org/publ/bcbs187.htm

Di Casola, P., Dieckelmann, D., Grothe, M., Hempell, H., Jarmulska, B., Lang, J. H. & Rusnák, M. (2022). Drivers of rising house prices and the risk of reversal - Box 2, Financial Stability Review, ECB. https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2022/html/ecb.fsrbox202205_02~cc40a7cbda.en.html

Duca, J. V., Muellbauer, J., & Murphy, A. (2021). What Drives House Price Cycles? International Experience and Policy Issues. Journal of Economic Literature, 59.3, 773-864. https://doi.org/10.1257/jel.20201325

Égert, B. & Mihaljek, D. (2008). Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe. Czech National Bank, Working Paper, 1. https://www.bis.org/publ/work236.pdf

Hlaváēek, M. & Komárek, L. (2011). Regional analysis of housing price bubbles and their determinants in the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance, 61.1, 67-91.

Jarmulska, B., Bandoni, E., Lang, J. H., Lo Duca, M., Perales, C. & Rusnák, M. (2022). The analytical toolkit for the assessment of residential real estate vulnerabilities. Macroprudential Bulletin, European Central Bank, 19. https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202210_2~7f1ad6fa2d.en.html

Jolliffe, I. T. & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences, 374. https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202

Lang, J. H., Behn, M., Jarmulska, B. & Lo Duca, M. (2022). Real estate markets, financial stability and macroprudential policy. Macroprudential Bulletin, European Central Bank, 19. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1796.en.pdf

Lo Duca, M., Pirovano, M., Rusnák, M. & Tereanu, E. (2019). Macroprudential analysis of residential real estate markets. Macroprudential Bulletin, ECB, 7. https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202210_1~53d521bde7.en.html

Maynou, L., Monfort, M., Morley, B. & Ordóñez, J. (2021). Club convergence in European housing prices: The role of macroeconomic and housing market fundamentals, Economic Modelling, 103. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105595

National Bank of Ukraine. (2020). Financial Stability Report. Retrieved June 2023, from https://bank.gov.ua/en/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2020-roku

National Bank of Ukraine (2021). Financial Stability Report. Retrieved June 2023, from https://bank.gov.ua/en/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2021-roku

Nguyen, M. & Bui, T. (2020). The Real Estate Market and Financial Stability. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 5, 1270-1283. https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2020.5.6.094

Official statistics of the National Bank of Ukrain (2023). https://bank.gov.ua/en/statistic/nbustatistic

Prasad, A., Elekdag, S., Jeasakul, P., Lafarguette, R., Alter, A., Feng, A.X. & Wang, C. (2019). Growth at Risk: Concept and application in IMF country surveillance, IMF Working Papers, 19/36. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/02/21/Growth-at-Risk-Concept-and-Application-in-IMF-Country-Surveillance-46567 https://doi.org/10.5089/9781484397015.001

Shmygel, A. & Hoesli, M. E. R. (2023). House Price Bubble Detection in Ukraine. Journal of European Real Estate Research. https://doi.org/10.1108/JERER-10-2022-0031

Zhang, D. et al. (2018). Real Estate Investments and Financial Stability: Evidence from Regional Commercial Banks in China. The European Journal of Finance, 24.16. https://doi.org/10.1080/1351847X.2016.1154083

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

ШМИГЕЛЬ A., & ШУЛЬГА N. (2023). Факторний аналіз ринку житла в Україні (2003–2023). cientia ructuosa, 151(5), 123–138. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)08

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають