Бренд-менеджмент фармацевтичних підприємств за масштабної кризи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(151)04

Ключові слова:

фармацевтичний ринок, бренд, рецептурні та безрецептурні препарати, споживчий попит, промоційна активність, управління брендом

Анотація

З початком воєнних дій усі фарма­цевтичні компанії були вимушені призу­пинити свої маркетингові активності. Проте вже з квітня-травня 2022 р.  промо­цій­на діяльність почала відновлюватися. Результати аналізу фармацевтичного ринку України за 2022 р. на прикладі двох груп препаратів – рецептурних та безрецеп­турних (за даними аналітичної системи дослідження ринку "PharmXplorer"/"Фарм­стандарт") свідчать про те, що суттєві можливості відкрилися перед тими фарма­цевтичними компаніями, які вчасно відно­вили маркетингові активності з просування брендів. За цих умов вчасне реагування на нові виклики, оперативність та гнучкість у прийнятті маркетингових рішень стають основними завданнями функціонування сис­теми бренд-менеджменту. Саме ті бренди, менеджери яких усвідомлюють, що промоція у воєнний час це і ризики, і можливості одночасно, стануть у тренді, зможуть оптимізувати зусилля та знаходити нестан­дартні рішення з позиціювання та просу­вання. Метою дослідження є оцінка впливу військового стану на розвиток фармацев­тичного ринку України та обґрунтування основних стратегічних рішень у системі бренд-­ме­неджменту для підвищення ефек­тив­ності функціонування підприємств фармацевтичного бізнесу. З використанням методів узагальнення, аналізу і синтезу, порівняння, табличного та графічного зоб­ра­ження встановлено, що  попри негативний влив війни, попит на лікарські засоби залишається високим. Проте ефективність діяльності підприємств визначається обра­ною маркетин­говою стратегією. Тому важ­ливим для підприємств фармацев­тичного бізнесу у воєн­ний час є корекція, адаптація та швидке реагування на потреби ринку. Фармацевтичним компаніям важливо зайня­ти чітку соціальну позицію та корегувати свої промоційні зусилля згідно зі змінами пріоритетів споживачів. При цьому мар­кетингові активності для просування брен­дів доцільно постійно планувати та впро­ваджувати. Це стосується і ліків – прак­тично кожен бренд можна замінити іншим препа­ратом-генериком. Своєчасне від­нов­лення та продовження промоційної актив­ності брендів в умовах воєнного стану – це маркетинговий виклик, але, як показують результати минулого року, це й великі можливості завоювати лідерську позицію та посилити лояльність споживачів бренду.

Біографії авторів

Олена БОНДАРЕНКО, Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри маркетингу Державного торговельно-економічного університету

Посилання

Baumgarth, C. (2020). Brand values in times of crisis: The brand work manifesto and the Corona pandemic. Real Estate Brand Book, 2020, 32-39.

Fetscherin, M., & Sampedro, A. (2019). Brand forgiveness. Journal of Product & Brand Management, 28(5), 633-652. https://doi.org/10.1108/JPBM-04-2018-1845

Heding, T., Knudtzen, C. F., & Bjerre, M. (2020). Brand management: Mastering research, theory and practice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367172596

Kunkel, T., & Biscaia, R. (2020). Sport brands: Brand relationships and consumer behavior. Sport Marketing Quarterly, 29(1), 3-17. https://doi.org/10.32731/SMQ.291.032020.01

Mind. (2022, October 20). Pharma during the war: reorientation from anti-covid to hemostatic drugs, destroyed warehouses and migration of pharmacists. https://mind.ua/publications/20248405-farma-pid-chas-vijni-pereorientaciya-z-antikovidnih-na-krovospinni-zrujnovani-skladi-ta-migraciya-pro

Proxima Research. (2023). Data of the analytical system of market research "PharmXplorer"/"Pharmstandard". https://pharmxplorer.com.ua/

Harmatyuk, O. (2022). Analysis of modern trends in the turnover of pharmaceutical products. Economic Horizons, 2(20), 125-132. https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(20).2022.275008

Zanuda, A. (2022, December 24). How the Ukrainian economy survived 2022. BBC News. Ukraine. https://www.bbc.com/ukrainian/features-64008306

Kirsanov, D. (2023, January 16). Brief analysis of the farmaceutical market: preliminary results of 2022. Weekly Pharmacy online. https://www.apteka.ua/article/655830

Kirsanov, D. (2022, January 17). Brief analysis of the farmaceutical market: preliminary results of 2021. Weekly Pharmacy online. https://www.apteka.ua/article/624759

Lyholat, S.M., & Levitska, M.E. (2022). Study of the impact of the war on the market of medicinal products of Ukraine. Scientific Notes of the Lviv University of Business and Law, 35, 203-209. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7765286

Lyshenko, M. (2023). Brand management as a tool of marketing activities of enterprises. Economy and society, 48.

Melnychenko, O., & Melnychenko, M. (2022). Brand management in modern conditions: wartime challenges and prospects. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2, 24-29. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-4

Mohylova, A. Yu., & Shershnieva, O. O. (2023). Peculiarities of brand management under conditions of economic crisis. Editorial Board, 194.

Penkova, O.G., Korman, I.I., & Semenda, O.V. (2022). Marketing analysis of the pharmaceutical market of Ukraine. Economic science, 9-10, 16-23. http://www.investplan.com.ua/pdf/9-10_2022/5.pdf

Razyk, A. V. (2020) Development trend of the domestic pharmaceutical market and EU countries. T. A. Palchevska (Ed.) Innovative development of science and education: abstracts of II International scientific and practical conference, Athens, Greece (p. 135-142). ISGT Publishing House.

Tytykalo, V. S., & Nevmerzhitska, S. M. (2022). Evaluation of the effectiveness of the company's brand management. In Innovation in Education, Science and Business: Challenges and Opportunities. Kyiv National University of Technology and Design.

Fedorchenko, A.V., Kulyk, A.B., & Ponomarenko, I.V. (2023). Peculiarities of the application of the clustering method in marketing research of the pharmaceutical market of Ukraine. Marketing and Digital Technologies, 7 (1), 7-28. https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/285 https://doi.org/10.15276/mdt.7.1.2023.1

Shymanovska-Dianych, L.M., Lozova, O.V., & Yurko, I.V. (2023). The market of pharmaceutical products of Ukraine: problems and prospects for development. Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics. Economic Sciences, 71, 13-20. https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-71-02

Shmatko, N., Pantelieiev, M., Karminska-Belobrova, M., & Myroshnyk, T. (2020). Brand management in strategic enterprise management. Bulletin of the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" (economic sciences), 1, 110-115.

Weekly Pharmacy online. (2022, June 27). Farmaceutical market during the war: problems, challen¬ges and ways to overcome them. https://www.apteka.ua/article/639203

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-26

Як цитувати

БОНДАРЕНКО O., & МЕЛЬНИЧЕНКО O. (2023). Бренд-менеджмент фармацевтичних підприємств за масштабної кризи. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 151(5), 48–67. https://doi.org/10.31617/1.2023(151)04

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО