Управління ризик-апетитом у прийнятті рішень

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/1.2023(147)04

Ключові слова:

ризик, ризик-апетит, рівень ризику, рівень ризик-апетиту, фактори ризику, критерій, прийняття рішень, обґрунтування рішень

Анотація

Вступ. Менеджмент, приймаючи рішення в умовах ризику, має усвідомлювати зони своєї відповідальності. Це залежить від того, як керівництво уявляє роботу компанії на рин­ку, наскільки амбітними є стратегічні цілі діяль­ності, наскільки консервативною або агресив­ною є культура управління ризиками. Ризик-апетит повинен чітко визначити межі, в яких керівництво планує свою діяльність під час реалізації бізнес-стратегії компанії і прийняття управлінських рішень.

Проблема. Розроблення підходів до вста­новлення ризик-апетиту і врахування його під час прийняття управлінських рішень є важ­ливим управлінським завданням. Від цього залежить ефективність реалізації стратегії підприємства і вибір заходів, які можуть вплинути на ідентифіковані ризики.

Метою статті є ідентифікація сутності поняття "ризик-апетит", підходів до його визначення, формування методичного підходу до використання комбінованого критерію для врахування ризик-апетиту під час прийняття управлінських рішень.

Методи. Застосовано: метод емпірич­ного аналізу, математичний інструментарій тео­рії ймовірності, теоретико-ігровий статич­ний підхід до побудови платіжної матриці функціоналу оцінювання.

Результати дослідження. Розглянуто сутність поняття "ризик-апетит" як обсяг та тип ризику, який організація готова прий­няти для досягнення своїх стратегічних ці­лей і інтересів зацікавлених сторін. Виявлено основні підходи до встановлення ризик-апе­титу в компанії. Запропоновано використо­вувати комбінований критерій для прий­няття рішень в умовах ризику, який розгля­дається як комбінація критерію Байєса та мінімального значення критерію дисперсії, збалансування яких відбувається за допомо­гою параметра l, що і виконує роль ризик-апетиту. Методику апробовано на прикладі прийняття рішення в ІТ-проєкті щодо дотри­мання термінів його реалізації.

Висновки. Врахування ризик-апетиту під час прийняття управлінських рішень допо­може приймати ефективні рішення, які сприя­тимуть досягненню стратегічних цілей, і фор­мувати стратегію залежно від прийнятного в компанії рівня ризик-апетиту до цього виду діяльності.

Біографії авторів

Іван МАКАРЧУК , Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри менеджменту

Ірина ФЕДУЛОВА , Державний торговельно-економічний університет

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту

Посилання

Pareek, Mukul (2013). What Is Your Risk Appetite? Isaca Journal. Vol. 4, 1-4 [in English].

Shul'ga, N., & Beljanko, L. (2022). Ryzyk-apetyt u bankah [Risk appetite in banks]. Scientia fructuosa, 145(5),138-152 [in Ukrainian].

Wackerbeck, Philipp, Hyde, Paul, & Liebert, Thorsten (2009). A comprehensive risk appetite framework for banks. Booz & Company. https://www.studocu.com/en-za/document/university-of-south-africa/risk-management-long-term-insurance/risk-appetite-framework/7852166 [in English].

Skopenko, N. S. & Fedulova, I. V. (2020). Ryzyk-apetyt i metody jogo ocinjuvannja [Risk appetite and methods of its assessment]. Teoretychni ta prykladni pytannja ekonomiky – Theoretical and Applied Issues of Economics. Issue 1 (40), 16-25 [in Ukrainian].

Rittenberg, Larry, Martens Frank (2012). Understanding and Communicating Risk Appetite. Enterprise risk management: Research Commissioned by COSO [in English].

Lamanda, Gabriella, & Tamásné Vőneki, Zsuzsanna (2015). Hungry for Risk. Public Finance Quarterly. Vol. 2, 212-225 [in English].

Financial stability Board: Principles for an effective Risk Appetite Framework (2013). http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_130717.pdf?page_moved=1 [in English].

Ripon Omar (2013). Risk Appetite. MAZARS [in English].

Fedulova, I. V., & P'jatnyc'ka, G. T. (2020). Sygnifikacija ryzyk-menedzhmentu, antykryzovogo upravlinnja ta komplajensu v upravlinni finansovoju bezpekoju pidpryjemstva [The significance of risk management, anti-crisis management and compliance in the management of the financial security of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Ekonomika ta derzhava, 8, 26-34 [in Ukrainian].

P’jatnyc'ka, G., & Grygorenko, O. (2019). Elektronna komercija V2S: rozvytok u shidnij Jevropi, ryzyky ta efekt instytucional'nogo vytisnennja [B2C e-commerce: development in Eastern Europe, risks and the effect of institutional crowding out]. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja ta problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. Vol. 1, 1, 121-130 [in Ukrainian].

Risk Appetite and Risk Tolerance Consultation Paper (2011). Institute of Risk Management. May [in English].

COSO. Using Risk Appetite To Thrive In A Changing World. https://www.coso.org/Shared%20Documents/COSO-Guidance-Risk-Appetite-Critical-to-Success.pdf [in English].

FERMA a Risk Management Standards. Federation of European Risk Management Associations (2002) [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

МАКАРЧУК , І., & ФЕДУЛОВА , І. (2023). Управління ризик-апетитом у прийнятті рішень. ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету), 147(1), 42–54. https://doi.org/10.31617/1.2023(147)04

Номер

Розділ

ПІДПРИЄМНИЦТВО